Stäng
blog-header
maj 17, 2015
Gustav Almestad, bloggare
Förlåt, skrev vi fel nummer? Vi ändrar om 17 år. Foto: Claudio Bresciani/TT

Juridiskt kön utan åldersgräns

Den 17 maj uppmärksammas sedan drygt tio år som internationella dagen mot homofobi och transfobi. En dag som med fördel kan uppmärksammas genom att sluta låtsas som om Sverige är fritt från dessa problem.

Många års populariserad toleransdiskurs har skymt sikten för kamp om rättigheter, och homofobi och transfobi betraktas oftare som problem med enskilda individers eller gruppers attityder. Ändå finns ett fortsatt institutionellt förtryck som få vill kännas vid. Det gäller exempelvis utformningen av smittskyddslagen, och det gäller den segdragna frågan om skadestånd för tvångssteriliseringarna som pågick ända tills för två år sedan.

Ett hinder för människors rätt till sin egen identitet som enkelt kunde rivas upp redan idag är reglerna för att ändra juridiskt kön. Allt är redan upplagt för att åtgärda saken snabbt. Nyligen röstades en resolution igenom i Europarådet där det slås fast att kontakt med vården inte ska vara nödvändig för att ändra juridiskt kön, och inte heller en 18-årsgräns. Även en svensk utredning som nu är på remiss har föreslagit en sänkt åldersgräns till 15 år.

Förklätt till omtanke om barn försätter man idag unga transpersoner i ett märkligt limbo där den egna utvecklingen hålls tillbaka i väntan på artonårsdagen. Det tycks vara av rädsla för något oåterkalleligt, en fixering vid tanken på korrigerande operationer måhända, ett resultat av att vi smält ihop rättighetsfrågor med vårdfrågor, som något paradoxalt skapat en tro på en magisk ålderssiffra då en är automatiskt trygg i sig själv.

Då ska alltså unga människor motarbetas inte bara av sin omgivning, utan också av sitt eget pass och personnummer, ända tills åldern är inne. Så skapas inte trygga människor.

 

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

Sök på Politism.se