Stäng
blog-header
september 25, 2012
Gustav Almestad, bloggare
Tidsresor är inte heller ett alternativ. Foto: Ben Dodson

Ingen inkomst värd att vänta på

Tidsresor är inte heller ett alternativ. Foto: Ben Dodson

Det är ju tråkigt nog att stora inkomstskillnader mellan kvinnor och män fortfarande tynger samhället, men det kunde också vara en god idé att vara försiktig med rubriker som ”kvinnors inkomster ikapp om 100 år”. Förutom att det är en svårbelagd trend kan det tyvärr också frammana en känsla av att utvecklingen sker automatiskt, oavsett om man är besviken på hastigheten.

Så är naturligtvis inte fallet. Potentialen för minskade inkomstskillnader ligger i politikens händer, och då är det inte lagar om kvotering i bolagsstyrelser saken gäller. Kvinnodominerade yrken är i högre grad än mäns i sällskap med ofrivillig deltid, de är konsekvent lägre värderade och många finns i offentlig sektor. Det gäller knappast bara okvalificerade jobb. Även sjukförsäkringen och alla typer av ersättning vid arbetslöshet ligger inom direkt räckhåll för politiska beslut. Både sjukdom och arbetslöshet kunde dessutom förebyggas via politiska krav på arbetsmiljön. Märk väl att detta också skulle gynna män i samma situation.

Det är inte en fråga om att deppigt vänta i 10, 50 eller 100 år, det är en fråga om politisk vilja och handling.

– – –

Statistiken hittas i mer detalj på SVT Pejl.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

Sök på Politism.se