Stäng
blog-header
juli 6, 2014
Kawa Zolfagary, bloggare

Inga vita män får läsa denna text

Jo, även vita män får läsa denna text. Frågan är om de faktiskt tänker göra det, jag tänkte nämligen skriva lite om separatism*.

Det är något med separatism som får personer som tillhör samhällsnormen att fullständigt flippa skiten. Säger du att ett rum eller evenemang enbart är till för HBTQ-personer eller andra som inte är i majoritetsgruppen så ska de minsann in. Vad menar du att medelålders män inte får delta i barnsimmet? Ur vägen, jag ska göra bomben på en 8-åring! Något som verkligen gör att de blir helt tokiga är när någon säger att ett rum främst är till för rasifierade**. Då bryter hela helvetet lös, vilket var precis det som hände i Almedalen.

I Almedalen arrangerade Rummet ett samtal. Det var ett mycket populärt samtal och det var fullt i salen. En av arrangörerna påpekar att det är ont om plats och att det vore bra om fler rasifierade fick ta del av det, då Rummet vänder sig mot rasifierade är detta inget konstigt. Några enstaka personer lämnade plats åt andra, ungefär som när män självmant tackar nej till att delta i paneler där det enbart är andra män med. Ingen ombads lämna platsen. Samtalet i sig var en antirasistisk utvärdering av Almedalen, något som väckte många känslor då såväl nazister som andra rasistiska organisationer får märkbart större utrymme i år.

Efter samtalet så märkte jag att en sida med kopplingar till den rasistiska rörelsen hade skrivit om evenemanget, en artikel full av vinklingar och faktafel som är brukligt inom den sfären . En sak som stack ut dock var att flera twittrare utan direkt koppling till dessa hatsajter också spred felaktig information. Var deras information kommer ifrån framgår inte, men att den inte stämmer är tydligt. Det skedde främst på twitter och bakom det låg ett antal etablerade opinionsbildare och makthavare. Två av dessa personer är Johan Lundberg, konservativ person med kopplingar till det mesta inom högern, samt Staffan Dopping, seniorkonsult på PR-byrån K-Street Advisors.

lundbergdopping

 

Lundberg kör den klassiska ”Har du slutat slå din fru?”-stilen och sprider ryktet i form av en fråga. Självklart handlar det inte om att han faktiskt vill ha svar, för sanningen spelar ingen roll här, frågan i sig framställer redan Rummet i dålig dager och syftet är uppnått. Hade han genuint varit intresserad av att få fram sanningen hade han ställt frågan direkt till arrangörerna. Samma sak gäller för Staffan Dopping som friskt sprider vidare Lundbergs rykte, samt fyller på genom att kalla det för ”Den goda rasismen”. Det här påminner mig om när en liberal opinionsbildare anmälde ett ABF-seminarium som var separatistiskt och för rasifierade. Problemet var bara att det inte var separatistiskt. Tror ni personen gick på seminariet då? De är som katter som ser en stängd dörr. De krafsar och krafsar tills du öppnar, men sen står de där, totalt ointresserade av att kliva in.

Det här handlar inte om att få tillgång för att man är intresserad, det handlar om att sabotera för en växande antirasistisk rörelse. Det handlar om att neka människor trygga rum där vi kan dela med oss av våra erfarenheter utan rädsla för påhopp, trakasserier och hot. Ett tydligt tecken på att det behövs är att någon med allt annat än goda avsikter tog sig in i ett seminarium för antirasister, tog bilder på deltagarna och gav dem till en rasistisk hatsida tillsammans med ett falskt rykte. Och att en rad personer utan direkt koppling till den rasistiska rörelsen sen spred vidare detta. Man kan fråga sig hur långt normaliseringen har gått när detta händer. Jag skulle gärna vilja ha ett svar från dessa människor på varför de sprider vidare rykten från rasistiska sidor, men jag tvivlar på att de har läst såhär långt. Nej, de är nog fullt upptagna med att twittra om hur de inte får läsa denna text. Sanningen är, som oftast i dessa fall, något helt annat.

 

UPPDATERING:

Johan Lundberg berättar på Twitter att han fått sin information från någon som var på plats. Tyvärr verkar den personen ha gett Lundberg felaktig information som så många andra av seminariets deltagare kan vittna om.

Ordlista:

*Separatism – Att aktivt separera en grupp från en annan. Detta kan vara rum där t.ex. bara kvinnor eller HBTQ-personer får delta eller en telefonjour som enbart är till för att ge stöd till våldsutsatta kvinnor.

**Rasifierad – Att vara rasifierad innebär att man fysiskt uppfattas som utlandsfödd och annat än svensk. Det är en person som blir utsatt för rasism på grund av namn eller etnicitet. Även religion bidrar, som till exempel för judar och muslimer. Det är ett bättre ord än icke-vit (som förhåller sig till vit som standard) och bättre än invandrare/utlandsfödd då många som är födda i Sverige också utsätts för samma rasism som de som migrerat hit.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson, Nikita Feiz, Tanvir Mansur och Julia Cagan för Genusfolket.

  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Julia Cagan
  • Tanvir Mansur

Sök på Politism.se