Stäng
blog-header
februari 27, 2014
Nikita Feiz, Bloggare
Foto: Ben Curtis / AP

I Uganda är kärlek olagligt

Föreställ dig att din kärlek är olaglig.

Föreställ dig att du riskerar att bli torterad, fängslad och till och med dödad för att du är kär i en annan person.

Det låter ofattbart men är verkligheten för många i dagens Uganda.

I måndags antog Ugandas president Yoweri Museveni en kontroversiell och redan omtalad lag som medför att homosexuella personer i Uganda riskerar livstids fängelse för ”homosexuella aktiviteter”. I samband med antagandet av de nya lagen uttalade Museveni att ”ingen studie har visat att man kan vara homosexuell av naturen” samt att ”kvinnor blir lesbiska på grund av sexuell svält när de misslyckas med att hitta en man”. Flera länder väljer nu att i protest mot landets nya lagstiftning dra in biståndet till Uganda, vilket riskerar att slå hårt mot organisationerna och individerna i landet som jobbar för ett demokratiserat Uganda.

Ugandas syn på homosexualitet är inte unik för regionen. En studie från institutet Pew visar att 38 länder söder om Sahara har en lagstiftning som straffbelägger läggningar som går utanför det som definieras som heterosexualitet.

Homofobin i Afrika växer på ett liknande sätt som islamofobin i Europa. HBTQ-personer har blivit en enkel fiende. Det har rapporterats om ökade trakasserier, hot och gripanden i Uganda. Universella mänskliga rättigheter förnekas medborgarna och ignoreras av den ugandiska staten.

David Kato är det yttersta exemplet på någon som fallit offer för de homofobiska makterna i landet. Kato var den första som kom ut som öppet homosexuell i Uganda. Han startade den ugandiska HBTQ-rörelsen och vann en rättegång mot en av landets största nyhetstidningar, som publicerat ett foto av honom med uppmaningen till läsarna att hitta och lyncha David Kato.

Kato uppmärksammade världen på HBTQ-personers situation i Uganda, blev en symbol för rörelsen men utlovades inget skydd av staten trots den hotbild som fanns mot honom. Han berättade om lesbiska kvinnor som våldtogs av män för att bli ”botade” och som därefter begick självmord på grund av skammen och ångesten av att inte kunna få vara sig själva – och dessutom bli utsatta för övergrepp på grund av sin sexuella läggning. David Kato mördades i sitt eget hem 2011.

Som en följd av Ugandas nya lagstiftning har flera länder, däribland Danmark, nu valt att dra tillbaka sitt bistånd till Uganda. Kritik har riktats mot Sverige som valt att inte dra in Ugandas bistånd. Men är kritiken mot Sverige verkligen befogad?

Det finns en problematik i när västvärlden vill använda biståndspengar som ett styrmedel för när de tycker att ett land inte agerat rätt eller inte agerat i överensstämmelse med landets föreställningar. Västs biståndspengar blir som hundgodis som ska få hunden att springa åt rätt håll. I en sådan situation motverkas själva syftet med biståndet.

Bistånd ska ges till länder i syfte att minska fattigdomen och öka demokratiseringen och utvecklingen. När ett land som Uganda antar en antihomolag –  ett otroligt bakslag för de mänskliga rättigheterna i landet – behövs biståndspengarna mer än någonsin just för att uppnå demokratiseringssyftet som ska ligga till grund för biståndet. Biståndet behöver i stället för att stoppas styras bättre så att det hamnar hos rätt individer och rätt organisationer.

Om västvärlden drar in sitt bistånd till Uganda är det inte den ugandiska staten som bestraffas utan det är i stället Ugandas befolkning, HBTQ-aktivisterna som dagligen kämpar för sin rätt till kärlek, mänskliga rättigheter och acceptans och som behöver stöd för att kunna driva kampen för allas rätt till kärlek vidare i Uganda. HBTQ-personer är redan straffade i Uganda, låt oss inte straffa dem mer.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se