Stäng
blog-header
mars 16, 2015
Hanna Gustafsson, bloggare

HD-domen visar att en lag mot hämndporr behövs!

I dag kom en dom i Högsta Domstolen som rör ett fall av så kallad hämndporr.

Hämndporr innebär att någon delar och sprider sexuella bilder på någon annan utan personens samtycke. Inte sällan som hämnd mot en ex-partner (därav namnet). Det finns sidor på internet enbart dedikerade till att publicera sexuella bilder som hämnd ihop med kränkande kommentarer från de som tittar på sidorna. Ofta postas även offrets kontaktuppgifter, var hon (för det är oftast en hon) går i skolan eller arbetar, kontaktuppgifter till familjemedlemmar. Offren kan få hundratals grova mail och hot om att man kommer visa bilderna för deras familj, skola, arbetsplats och så vidare.

Det är i princip omöjligt för offret att få bort bilderna från sidorna på egen hand, och inte sällan ombeds de att betala en hög summa till administratören för att få bort bilderna.

Jag har skrivit mycket om fenomenet hämndporr under min tid på Genusfolket. Det är en diskussion som förs i flera länder och problemet att effektivt kunna komma åt de som medvetet sprider bilder som hämnd, hot eller helt enkelt för nöjes skull har varit en svårighet överallt.

Därför är det väldigt intressant att ta del av hur Högsta Domstolen resonerat i detta fall.

Fallet rör en dom där Göta Hovrätt kraftigt sänkte tingsrättens utdömda skadestånd för en kille som smygfilmat och publicerat en sexfilm på sin 17-åriga flickvän. Hovrätten sänkte skadeståndet för att ha spritt en sexfilm mot offrets vilja med motiveringen att det ”blivit alltmer socialt accepterat att vara mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor.

Även pojkens advokat uttalade sig i media och belyste då med all önskvärd tydlighet den syn vi har på just offer för sexbrott, när han förklarade att offret bar en del av skulden för pojkens smygfilmning eftersom hon hade ”gett sig in i leken” – det vill säga gett samtycke till sex med gärningsmannen vilket tydligen därmed innebär samtycke till allt möjligt annat.

Det är en ung kille och det finns inte rimliga proportioner i det här, för idag är det så mycket som finns på nätet och tjejen hade gett sig in i leken lite även om hon inte var medveten om att hon filmades,” förklarade advokaten.

Det ”finns så mycket på nätet.” Så då är det förvirrande för killar att begripa att man måste ha samtycke innan man begår handlingar mot någon annan, enligt representanter för rättsväsendet?

På frågan om på vilket sätt flickan ”gett sig in i leken” svarar advokaten: ”Hon hade gett sig i lag med den här killen.

Även hovrätten tycktes ha glömt bort det lilla faktum att sexfilmer som görs med samtycke inte tillhör samma planet, inte tillhör samma universum, som de som görs utan samtycke. Ändå blandas dessa två fenomen helt ihop. Därför väntade vi med spänning på vad Högsta Domstolen skulle säga.

Högsta Domstolen visade sig göra en annan bedömning än hovrätten och höjde skadeståndet från 25 000 kr till 70 000 kr. Deras resonemang kan läsas i domen här.

Jag ringde upp juridikprofessor Mårten Schultz som driver Juridikinstitutet, en ideell organisation som arbetar mot kränkningar på Internet, och pratade med honom om dagens HD-dom.

Vad betyder HDs dom för framtida offer för hämndporr?
– Domen ger en tydlig schablon för den ersättning som ska utgå vid hämndporrbrott och kommer vara vägledande i detta. Högsta Domstolen visar genom höjningen av skadeståndet att de ser mycket mer allvarligt på kränkningen än hovrätten gjorde. Det är även bra att HD är tydliga med att förtal inte bara ska skydda ”äran” och ”anseendet” hos en person utan också privatlivet. Det kan man se som det positiva med domen.

– Det som är synd är att Högsta Domstolen missar chansen att vara mer vägledande om just kränkningar på internet. Det kommer dröja innan vi ser ett liknande fall i Högsta Domstolen och domen hade kunnat säga mer om detta. I det aktuella fallet bedömer HD-domen spridningen av att den smygtagna filmen legat uppe på två porrsidor i ca en vecka, men som ju många offer för hämndporr vet är det väldigt svårt att få en film eller bild att helt försvinna från internet. Offren kan således aldrig känna sig helt trygga. Det resonerar inte domen runt.

Du har skrivit mycket om problemet med att det inte finns någon bra regel för hämndporr i lagstiftningen. I det här fallet har brottet tryckts in under förtalsbrott.
– Det är trubbigt att trycka in hämndporr under regler i lagen där det egentligen inte passar in, som förtal. Det är därför det behövs en riktig regel för hämndporr i lagstiftningen. Offret försvinner i bedömningen av brottets grovhet. På grund av att det är förtalsbrott bedöms kränkningens allvar utifrån hur den påverkat omgivningens syn på offret. Det är också osäkert om de grövsta formerna av hämndporr ens är brottsligt som hämndporr behandlas nu.

Tänker du på det domen resonerar om att den smygtagna filmen lagts ut på porrsidor och därmed gett intryck att offret velat delta i pornografi?
– Då kränkningen bedöms efter hur skadat offrets anseende blivit hos omgivningen kan man fråga sig vad som skulle hända om någon sprider filmer på en revenge porn-sida och tydligt deklarerar ”Här hittar du smygtagna sexfilmer på tjejer som inte vill att filmerna sprids!” Alltså om förövaren inte ljuger. Det här är ett av problemet med att behandla hämndporr under förtal.

Detta är något som en förändrad lagstiftning skulle rätta till?
– Ja, och det pågår också en statlig utredning om hur det ska gå till som blir klar i slutet av året. Då det finns en enighet inom partierna i båda blocken att detta behöver förändras och lagstiftningen behöver förändras så kan vi nog se fram emot att så sker inom ett par år, säger Mårten Schultz.

I HD-domen finns alltså både positiva och mindre positiva aspekter. Och att en statlig utredning pågår för att se över problemen med lagstiftningen är förstås enormt positivt. Det är viktigt att hämndporr ses som ett sexualbrott. Dels för att straffskalan ska överensstämma med brottet, och dels för att det faktiskt är vad hämndporr är. Hämndporr är ett sexuellt övergrepp.

För en person som mig, utan någon juridikutbildning eller särskilda kunskaper, känns det därför märkligt att läsa en dom om hämndporr där man resonerar om hur stor kränkningen är utifrån hur rädd, skamsen eller förnedrad offret blivit och hur stor skada hens ”anseende” kan bedömas ha tagit.

”Kränkningsersättningen avser att ge kompensation för känslor som den kränkande handlingen har framkallat hos den skadelidande, såsom rädsla, förnedring, skam eller liknande som inte tar sig sådana medicinska uttryck att det föreligger en personskada (a.prop. s. 48).”
– Ur HD-domen

För samtidigt arbetar vi ju med att förändra det kulturella problemet med hämndporr som fenomen. Hämndporr är trots sitt namn inte ”porr”. Hämndporr drivs inte av sex, utan av offrets avsedda skam och åskådarens känsla av makt. Om vi kan förändra samhällets skambeläggande och även skuldbeläggande av offren för hämndporr kan vi även tackla hämndporr som kulturellt fenomen.

Hämndporr är lika mycket ett sexuellt övergrepp även om offret inte känner ”rädsla, förnedring eller skam”. Det finns andra känslor man kan ha efter man har utsatts för hämndporr. Ilska, till exempel.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

Sök på Politism.se