Stäng
blog-header
november 25, 2015
Gustav Almestad, bloggare
Ankommande flyktingar vid Hyllie station utanför Malmö. Foto: Johan Nilsson / TT

Hårdare asylregler slår mot HBTQ-personer

Gårdagens dystra besked att regeringens migrationspolitik nu fullständigt tycks ge efter för åtstramningsiver är svårt att smälta, även för oss som aldrig trodde särskilt mycket på de stora orden under höstens solidaritetsyra.

Valet att satsa på ihålig signalpolitik, som tillfälliga uppehållstillstånd är, i stället för bättre insatser i samhället kan inte bli annat än ved och bensin på den växande fascismen. Bland de nya förslagen finns till exempel medicinska ålderbestämmanden, som man tidigare avskaffat för att det är ovetenskapligt trams. Historien kommer inte kunna framställa det som något annat än vår tids rasbiologi.

Genom de inskränkningar som görs drabbas nu även HBTQ-personer på flykt än hårdare, vilket RFSL varnar för i ett pressmeddelande.

Eftersom regeringens åtgärd uttryckligen benämner kärnfamiljen som den enhet inom vilken återföreningar ska tillåtas kommer så gott som alla samkönade relationer bli omöjliga att åberopa, ens om kärnfamilj kunde tolkas som oavsett partnerns kön, eftersom få länder tillåter samkönade äktenskap.

Utöver det är också det slopade asylskälet “övriga skyddsbehövande” såväl som att särskilt ömmande omständigheter ersätts av en tydligt snävare bedömning av humanitära skäl “i vissa mycket begränsade undantagsfall”. Övriga skyddsbehövande, är enligt Stig-Åke Petersson på RFSL, omkring en tredjedel av de HBTQ-personer som får uppehållstillstånd.

Hänvisningen till kris, till brist på tak över huvudet och försöken att framställa det som andrum, en liten paus bara, kan inte tas för något annat än ansvarsflykt och dessutom riktigt dålig taktik. Det förvisso akuta behovet av social mobilisering och inte minst bostäder kunde ha varit en nyckel till att driva igenom en expansiv politik utan självpålagda utgiftstak och med höjda skatter för alla oss som har mer än råd.

I stället har vår regering valt en skallmätande, armröntgande heterosexistisk utrensning.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

Sök på Politism.se