Stäng
blog-header
september 27, 2012
Gustav Almestad, bloggare
Foto: David Flores

Hallå i läshuvet allihopa!

Spännande eller trist? Foto: David Flores

Det är glädjande att ledamöterna i Litteraturutredningen som idag lägger fram betänkandet ”Läsandets kultur” passar på att belysa den tyvärr nedåtgående trenden för såväl läsning som läsförmåga hos unga pojkar.

God läsförståelse är ett viktigt verktyg för delaktighet i samhället och litteratur i allmänhet en oumbärlig väg till nya perspektiv. Vill man dessutom göra något åt traditionella könsrollers inflytande är allt som stöttar pojkars väg till läsning en bra motvikt till den genuskodningen av det språkliga som en kvinnlig domän. De konkreta åtgärderna som Litteraturutredningen föreslår ser inte ut att inkludera särskilda planer för pojkar, kanske kunde läsglasögonen genusslipats något ytterligare, men flera av de breda insatserna som föreslås är en god start som gynnar alla.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

Sök på Politism.se