Stäng
blog-header
januari 15, 2015
Gustav Almestad, bloggare
Elektronisk fotboja. Foto: Per Ydreskog/TT

Fotboja med kontaktförbudet ett viktigt steg mot ökad trygghet

För första gången har kontaktförbud ihop med elektronisk fotboja utfärdats för personer som upprepade gånger brutit mot kontaktförbud, rapporterar SVT Nyheter idag. Det är en mycket glädjande nyhet att lite krafttag äntligen tycks komma i bruk för en av de största hotbilderna mot kvinnor, om än tröskeln att få bojan utfärdad alltså är hög när upprepade och redan allvarliga överträdelser krävs.

Fotbojan är ändå inte att betrakta som ett fullgott skydd. Den 71-årige man i Uddevalla som var en av de första att få fotboja, efter att ha släppts från ett fängelsestraff för just olaga förföljelse av en anhörig, hade snart brutit mot förbudet ändå och sitter återigen häktad.

– Han har tidigare förklarat att han inte kommer att följa ett kontaktförbud. Han kommer heller inte att följa en boja har han förklarat, men vi får försöka göra vad vi kan, säger vice chefsåklagare Per-Erik Rinsell till SVT.

Tanken på att bli påkommen tycks verkligen inte vara något som avskräcker alla förövare i den här typen av brott. Häktandet av mannen i Uddevalla visar ändå att själva registreringen av överträdelser via fotbojan kan bli ett enormt lyft för möjligheten att bevisa nya överträdelser, inte bara registrera dem. Ihärdiga kränkningar som dessa är ett mönster mer allvarligt än de enskilda händelserna, och exemplen på utsatta som inte tagits på nog allvar är tyvärr flera. Det krävs förstås också att kontaktförbud utfärdas redan från början om en fotboja ska bli aktuell.

Det återstår att se hur verktyget sedan används ihop med övrig polisiär verksamhet, exempelvis när det kommer till resurser för utryckning. I bästa fall kanske en signal i god tid från fotbojan kan vara skillnaden mellan liv och död.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

Sök på Politism.se