Stäng
blog-header
oktober 22, 2013
Gustav Almestad, bloggare
Brottet begås redan under slutartiden. Foto: Henrik Montgomery/Scanpix

Förtalsdom räcker inte mot sexuell kränkning

Dagens Juridik skrev igår om ett fall för grovt förtal där hovrätten nu radikalt sänkt skadeståndet till en flicka som filmats i hemlighet när hon hade sex med sin dåvarande pojkvän, material som den då 17-årige pojken sedan lagt upp på flera porrsajter. I Skaraborgs tingsrätt sattes skadeståndet till 130 000 kronor, men Göta hovrätt sänkte det till 25 000. Motiveringen till det lägre beloppet var att pojken inte kunde hållas ansvarig för att de som sett filmen skvallrat vidare, samt att det enligt hovrätten ”med tiden har blivit alltmer socialt accepterat att vara mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor”, vilket alltså skulle göra graden av missaktning som flickan utsätts för betydligt mildare.

Beloppet är nu inte det mest väsentliga, problemet ligger förstås i motiveringen.

Dagens Juridik skriver vidare att hovrätten argumenterar ”att för det stora flertalet av de personer som har tagit del av filen torde ex-flickvännens ansikte ha varit obekant”.  Ser du mönstret som framträder? Resonemangen fokuserar helt på i vilken grad utomstående kan antas missakta flickan för att hon legat med någon och fångats på film – istället för på det integritetskränkande i själva handlingen att filma henne mot hennes vilja och sprida materialet.

Detta är dock svårt att helt lägga på hovrätten, som faktiskt resonerar i enlighet med lagtexten:

1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.
   […]

2 § Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grovt förtal dömas till böter eller fängelse i högst två år.
   Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada.

3 § Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter.
   Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

Samma mönster där. Fokus hamnar således på vad människor som söker upp flickans sexliv som sin privata porrkonsumtion anser om hennes ”levnadssätt”, istället för på hennes utsatthet för en sexuell kränkning redan i filmögonblicket.

Förtal är helt enkelt inte lag nog att hantera brottet, vi behöver en möjlighet att lagföra detta som ett sexualbrott. Ryktesläget är knappast det allvarliga problemet, det är inte äran utan kropp och integritet som kränkts. Och vad andra tycker är förkastligt leverne ska överhuvudtaget inte betyda något för allas rätt till sin egen kropp.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se