Stäng
blog-header
september 4, 2017
Nikita Feiz, Bloggare
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Första internationella adoptionen till samkönat par i Sverige

Förra veckan förmedlades den första internationella adoptionen till ett samkönat par i Sverige.

Sedan 2003 har det varit tillåtet för samkönade par i Sverige att adoptera barn eftersom partnerskapslagen då förändrades. Det är emellertid nu – 14 år sedan lagförändringen – som den första internationella adoptionen till ett svenskt samkönat par förmedlats med hjälp av Adoptionscentrum.

Anledningen till att det dröjt så länge innan någon adoption till ett samkönat par förverkligats beror bland annat på att varje land själva bestämmer vilka villkor som ska vara gällande för adoptioner och många länder har hittills inte tillåtit adoption till samkönade par.

Nu har dock Colombia, som första land i Sydamerika, valt att inte längre kräva att föräldrarna måste vara av att ett visst kön. Beslutet innebär att det nu finns fler personer att välja bland för att hitta de bästa tänkbara föräldrarna till något barn i världen som saknar sådana.

Sveriges regering har välkomnat Colombias beslut.
– Jag tycker att det är väldigt roligt att adoption till ett samkönat par äntligen har realiserats. Det har varit en självklarhet i Sverige att samkönade par är lika goda föräldrar, att det handlar om människornas benägenhet och kvalitet som föräldrar. Och att det sker har stor betydelse, inte bara i Sverige utan även i Sydamerika-regionen där Colombia är ett land som har stor betydelse för regionen, säger Åsa Regnér, barnminister.

Förhoppningsvis kommer flera länder att följa Colombias exempel och därmed möjliggöra att föräldraskap avgörs utifrån lämplighet och inte efter könstillhörighet eller sexuell läggning.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se