Stäng
blog-header
november 11, 2015
Hanna Gustafsson, bloggare

Filmer med kvinnor drar in mer pengar

Filmer med kvinnliga karaktärer i huvudrollerna drar in mer pengar än filmer med manliga karaktärer i huvudrollerna, visar en ny studie.

Undersökningen tittade på 133 filmer. Dessa har alla legat bland de 25 bästsäljande filmerna något år de senaste nio åren. Filmer med lika många kvinnor som män i rollerna räknades bort, liksom tecknade och non-object filmer (t ex, Transformers).

Resultatet av undersökningen visade att filmer med fokus på manliga karaktärer under denna tidsperiod dragit in 80,6 miljoner dollar – och filmer med fokus på kvinnliga karaktärer under samma tidsperiod dragit in 126,1 miljoner dollar.

Studien är osäker med tanke på att den är gjord på så pass få filmer, och man behöver också lägga in en rad faktorer till resultatet. Om det till exempel görs färre filmer totalt med fokus på kvinnliga karaktärer (vilket det görs) så har dessa filmer mindre konkurrens om den – uppenbara – efterfrågan som finns på dem än filmer som fokuserar på manliga karaktärer.

Anledningen till att undersökningen ändå är lite rolig är att ett av de argument man ofta möter när man påpekar dominansen av män på filmduken, är att detta skulle ha att göra med gammal klassisk tillgång och efterfrågan – det vill säga att det satsas mer pengar och görs fler filmer med manliga protagonister enbart för att dessa genererar mer pengar.

Andra ”argument” man brukar möta är att det är fler män än kvinnor som köper biobiljetter (fel), att vi borde ”sluta räkna kön” och att mansdominansen på film minsann inte har något med könsstrukturerna i den verkliga världen att göra (eh) och så förstås fantastiska argumentet att kvinnor som vill se fler kvinnor på bioduken väl får börja bygga sina egna biografer. Vilket är  en faktisk kommentar jag fått.

När ”argumentet” att filmer med kvinnor i huvudrollerna genererar mindre pengar visar sig falla så börjar halmstrå-argument komma fram, så att säga.

I grund och botten handlar underrepresentationen av kvinnor på film om traditionella könsstrukturer och om att Den Manliga Blicken fortfarande år 2015 tillåts genomsyra filmbranschen. När varken pengar eller för den delen sunt förnuft kan ändra Hollywoods patriarkala strukturer förstår man hur starka dessa är.

Representativitet på film mellan 2007-2014

Men för att gå över till en lite mer djupgående studie om representativitet på film så kan man titta på de studier som USC Annenberg School of Communication and Journalism årligen genomför. Varje år sedan 2007 sammanställer de hur representationen av kön och etnicitet ser ut i de 100 största filmerna på den amerikanska biomarknaden det året. Nu har de även sammanställt resultatet från alla årens studier i ett.

Mellan 2007-2014 har 700 filmer och 30 835 karaktärer noggrant studerats. Detta kommer studien fram till:

Män, män, män

Av de 30 835 talroller som undersökts under hela mätperioden är ca 30 procent kvinnor. Ingen noterbar förändring har skett i dessa siffror under mätperioden. Det går alltså hela 2.3 män som får tala på film på varje kvinna som får tala på film.

Bara 11 procent av de 700 filmerna har ungefär lika många kvinnor som män i talrollerna (det vill säga filmer med en könsfördelning runt 40-60 procent).

I kategorierna Action/Äventyr och Animerat är representationen av kvinnliga karaktärer som sämst (se bild). Och när det gäller ålder så håller kvinnliga filmkaraktärer i medelåldern på att helt försvinna. Av de 30 835 undersökta karaktärerna är 9 522 mellan 40-64 år gamla. Av dem är 80% män!

ratioaction

Vitt, vitt, vitt

73 procent av alla undersökta talroller mellan 2007-2014 är vita. 12,5 procent är svarta, 4,9 procent har latinamerikansk bakgrund och 5,3 procent har asiatisk bakgrund.

Av filmkaraktärerna i de underrepresenterade grupperna, som alltså redan är väldigt få, varierar dessa mellan att vara  70-80 procent män under de nio filmår som undersöktes.

Vita män så långt ögat kan se alltså.

Bara 17 procent av alla undersökta filmerna har en person från någon av de underrepresenterade grupperna i en huvudroll eller delad huvudroll.

race

Hej 50-tal!

Studien tittar också på hur könen representeras. I en bransch där man kan färdas mellan galaxer och dimensioner skulle man kunna tro att det är 1950-tal igen när man tittar på hur könsrollerna ser ut.

De traditionella könsrollerna är väl synliga i de undersökta filmerna. Kvinnliga karaktärer syns till exempel markant oftare i sexiga kläder eller utan kläder än män. De undersökta kvinnliga karaktärerna som syns i sexiga kläder eller avklädda varierar mellan 25-30 procent. För män ligger samma siffra mellan 5-10 procent!

malegaze

Annenberg har även undersökt hur kvinnor och män representeras när det kommer till yrken, där män oöverraskande nog är överrepresenterade i roller som akademiska eller politiska ledare. Män identifieras oftare i sin yrkesroll (doktor, chef, etc), kvinnor oftare i sin privata roll (mamma, flickvän, etc).

Sammanfattningsvis

Traditionella könsroller och den manliga blicken är alltså väl representerade på vita duken, kvinnor och icke-vita är det inte. Ingen tendens till förändring kan heller anas under det decennium som mätperioden inkluderar.

Är du vit medelålders man tilldelas du mer än nog med utrymme på film. Grattis till dig. Du syns som man mycket mer sällan i sexiga kläder eller utan kläder än dina kvinnliga motspelare. Detta gäller även när dina kvinnliga motspelare är i åldersgruppen 13-20 år. Bara genom att vara av manligt kön beskrivs du dessutom mycket oftare utifrån den arbetsroll du har än dina kvinnliga motspelare som får nöja sig med att vara din flickvän, fru, eller likande.

Avslutningsvis kan man nämna en annan studie gjord på tusentals amerikanska familjefilmer mellan 2006-2009 som visar att av alla filmkaraktärer som överhuvudtaget syns ha ett yrke är 80 procent av dem män (jämfört med verkligheten där könsfördelningen på den amerikanska arbetsmarknaden är 50-50).

Av alla filmkaraktärer i de tusentals undersökta familjefilmerna överhuvudtaget går det tre män på varje kvinna. Denna siffra har inte ändrats sedan 1946!

Men det är klart, inga av dessa könsstrukturer som framträder så tydligt i undersökningarna är ett symptom på de könsstrukturer som finns runt omkring oss, inte enligt skrämmande många. För om bara fler kvinnor byggde biografer så…

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se