Stäng
blog-header
oktober 23, 2012
Hanna Gustafsson, bloggare

Feminister om feminismen del 5 – Womance ftw

Del 1 – Like A Bad Girl Should

Del 2 – Sleepless

Del 3 – Verklighetens Smolk

Del 4 – Glitterfittorna

Det verkliga feministiska samtalet finns därute, och det pågår just nu, på bloggar och i forum bestående av människor som kallar sig feminister idag.Det här är del 5.

Anna är feminist och jurist och bloggar på womanceftw.blogspot.se. Hon höll inte med mig i vissa feministiska frågor angående mitt inledningsinlägg så jag frågade henne genast om hon inte kunde vara en av skribenterna, och hon var snäll nog att tacka ja.

Feminismen – vad är den till för?

Anna: Att förändra samhället. Dels så att kvinnor ses som hela människor, inte en sämre variant av männen, dels så att kvinnor inte utsätts för våld av män. Feminism handlar om människovärde, rättigheter, rättvisa och demokrati.

Vad anser du är en angelägen feministisk fråga?

Anna: Den absolut viktigaste frågan är att stoppa mäns våld mot kvinnor. Med våld menar jag fysiskt, sexuellt, psykiskt och ekonomiskt våld samt sexualiseringen av det offentliga rummet. Jag räknar även in objektifiering och hindrandet att bestämma över sin egen kropp som våld.

Hur kommer feminismen utvecklas – kommer den fokusera mer på att driva vissa frågor, och då riskera att många känner sig exkluderade, eller kommer den inrikta sig mer på förtryckssamverkan och intersektionalitet, och då riskera att tappa fokus på vad den faktiskt kämpar för?

Anna: Jag tror att feminismen kommer bli än mer intersektionell, vilket har både för- och nackdelar. Självklart ska det fokuseras på komponenter som klass, kön, hudfärg, sexualitet osv – eftersom alla dessa spelar stor roll. Men. För mig kommer det mest grundläggande alltid vara relationen mellan män och kvinnor. Det är ju det som (radikal)feminism och systerskap handlar om – att alla kvinnor oavsett klass, kön, hudfärg, sexualitet osv ses som underordnade män. Att alla kvinnor oavsett klass, kön, hudfärg, sexualitet osv riskerar att utsättas för mäns våld. Sen kan omfattningen av våldet självklart variera beroende på andra faktorer, till exempel är de flesta offren för trafficking och prostitution inte vita medelklasstjejer från västvärlden.

Det är oerhört viktigt att applicera ett intersektionellt perspektiv men det får aldrig glömmas bort att den grundläggande konflikten är mellan män och kvinnor, inte mellan medelklass- och arbetarklassfeminister.

En annan sak jag är rädd för är att feminismen kommer fokusera mer på sk mansfrågor. Att det är synd om männen också och att feminister ”måste” inkludera ”mäns rättigheter” i sitt arbete. Jag tycker inte att någon feminist överhuvudtaget har någon som helst skyldighet att bry sig om mäns problem. Jag säger så här: den dagen män slutar våldta, slå, objektifiera och köpa kvinnor, då kan jag börja bry mig om männen. Den dagen då män får mindre lön än kvinnor, trots högre utbildning och bättre betyg, då kan jag börja bry mig om männen. Tills dess kommer jag alltid stå på tjejernas och kvinnornas sida och kämpa för att förverkliga deras rättigheter.

NÄSTA INLÄGG: MALIN STENMAN

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se