Stäng
blog-header
april 29, 2013
Hanna Gustafsson, bloggare
From stockmonkey.com

Extra extra – sex utan samtycke kan vara våldtäkt!

Häromdagen bestämde en  brittisk domare att det går att åtala för våldtäkt i ett fall där en man haft sex med sin fru och medvetet ejakulerade inuti henne trots de kommit överens om att han inte skulle göra det. Kvinnan sa ja till sex under förutsättning att mannen drog sig ur, eftersom hon var rädd att bli gravid, vilket han gått med på. Men enligt kvinnan höll han sedan fast henne så hon inte kunde komma undan, sa att han tänkte komma inuti henne samt att ”jag gör som jag vill.” Kvinnan blev gravid. Enligt åklagarmyndigheterna gick det inte att bevisa att mannen gjort sig skyldig till våldtäkt, kvinnan överklagade och en domare har nu gett henne rätt.

Notera: Det innebär inte att mannen dömts eller är skyldig. Det betyder heller inte att åtal kommer väckas. Det betyder bara att en domare beslutat att det kan väckas åtal för våldtäkt i det här fallet.

Såhär rapporterade brittisk media domarens utslag:

Metro varnade allmänheten i sin rubrik att ”Sex Med Samtycke Kan Fortfarande Vara Våldtäkt”: ”Sex With Consent Can Still Be Rape.”

metro

The Daily Mail basunerade i sin rubrik ut att män nu kan bli dömda för våldtäkt även om kvinna ”gått med på sex”: ”Men could be convicted of rape even if the woman agrees to have sex!”

De lät även sina läsare debattera händelsen under rubriken ”Borde En Man Åtalas För Våldtäkt Trots Att Samtycke getts”. Nej, det är inget skämt: ”Should A Man Be Prosecuted For Rape Despite Consent Being Given?”

dailymail

Och BBC förklarade i sin rubrik att ”Sex Consent Could Still Lead To Rape Charges!”

Av rubrikerna får man en tydlig bild av vad som står på spel här. Sex som skett under samtycke kan fortsättninsvis klassas våldtäkt. Det har väckt en viss ilska bland kommentarer och sociala medier i England.

Låt oss då ta en minut och fundera på vad vi menar med ”samtycke”.

Om man läser själva artiklarna till varje rubrik beskrivs att det handlar om samtycke till sex under just premisserna att mannen skulle dra sig ur, och att åtalet (om det överhuvudtaget blir ett åtal)  skulle bygga på att han medvetet bröt mot dessa premisser och med uppsåt tog ifrån kvinnan hennes möjligheter att välja. När man ser hur tidningarna ovan valt att formulera detta börjar man undra om vi kanske behöver förtydliga exakt vad vi menar med ordet ”samtycke.” Eller, för den delen, vad vi menar med ”sex”.

Ett rån är ett rån. En misshandel är en misshandel. Men sex kan ske både frivilligt och ofrivilligt, och frågan om det är ett brott baseras enbart på vilket av dem det handlar om. Samtycke är nyckeln till alla diskussioner om sex. Det tidningsrubrikerna här ovan handlar om är dock något som man kallar ”blanket consent”.

Att se samtycke till sex som ”blanket consent”, d v s att en person som gått med på att ha sex därmed har avsagt sig rätten att bestämma premisser som hur, när, var, med vem och ibland t o m med hur många, är en del av det som kallas för våldtäktskultur. Idén om ”blanket consent” är en viktig del i fenomen som slutshaming och victimblaming, där offret för ett övergrepp får skulden för det eftersom hon/han gett samtycke till någon form av sex överhuvudtaget. Varje människa har rätt att bestämma sina egna gränser när det gäller sex, idén om ”blanket consent” tar ifrån dem den rätten.

De som motsätter sig en samtyckesregel i lagstiftningen brukar ju som bekant hånfullt påstå att det skulle innebära att alla måste skriva på ett ”samlagskontrakt” innan de har sex. Men i verkligheten tycks det många gånger vara just de som motsätter sig att sätta samtycke som det absoluta mest centrala i samhällets syn på sex som är de som vill ha ett kontrakt. I deras värld är samtycke till sex ett avtal du ingår, att avtal som innebär att du har avsagt dig rätten att begränsa ditt samtycke på alla de många sätt som sex i den verkliga verkligheten innebär – som, säg, sex utan att någon ejakulerar i din kropp mot din vilja.

Jag säger inte att en samtyckeslagstiftning är lösningen. England har till exempel en sådan samtyckesregel, och a fat a lot of good det har gjort dem. Vad jag säger är att när någon gör något mot någon annans vilja så är det inte att klassa som samtyckessex. Det borde egentligen inte vara speciellt komplicerat. Vi behöver bara kasta idén om ”blanket consent” på den sex-fientliga sophög där den hör hemma.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se