Stäng
blog-header
januari 14, 2016
Gustav Almestad, bloggare
Foto: Victor Lundberg / TT

Ensamstående får rätt till assisterad befruktning

Det var ett väntat beslut när riksdagen på onsdagen klubbade igenom förslaget att assisterad befruktning nu ska tillåtas även för ensamstående.

Tidigare har det varit möjligt endast för gifta par, sambor och registrerade partners. Danmarksresorna och andra utlandsvistelser som cirka 800 personer om året nu gör, för att få tillgång till samma hjälp, kan alltså snart vara ett minne blott.

Beslutet hör till den typen av framsteg som man knappt kan smälta att det är en nyhet. Redan 1992 lades den första motionen om saken, och vore det inte för intern sammanhållning inom alliansen hade säkert förra regeringen ordnat saken redan för sex, sju år sedan.

I april ska lagen träda i kraft, och tills dess är det dags att lyfta kampens nästa fas som är att säkerställa tillgången i praktiken, inte minst att göra vården jämlik över hela landet. Skillnader mellan regioner, brist på donatorer och i allmänhet långa köer kommer bli ett nytt praktiskt hinder när väl det juridiska hindret är överspelat. Redan nu är det även för par en krävande och ojämlik situation. Hjälpen för såväl par som ensamstående får aldrig bli ett privilegium endast för dem som har råd att söka privat vård.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se