Stäng
blog-header
december 2, 2014
Kawa Zolfagary, bloggare
Iklädd dyra kostymer sänker SD-toppar sin egen skatt. Foto: CLAUDIO BRESCIANI / TT

En påminnelse om vilken sida SD står på

Sverigedemokraterna försöker fortfarande framstå som ett mittenalternativ. De använder sig av retorik från vänster och talar om att bevara och förstärka välfärden. Samtidigt är den faktiska politiken de för något helt annat.

Det är viktigt att påvisa och påminna om hur förljuget Sverigedemokraterna är, att deras värnande om Sveriges välfärd och svenskarna enbart under ytan handlar om vanlig skattesänkarpolitik från höger. Det är redan etablerat och välkänt att Sverigedemokraterna röstar med Alliansen i nio av tio omröstningar. Här är några konkreta exempel på politik som Sverigedemokraterna har fört, och där de gett stöd till Alliansen:

SD har röstat för:

 • Femte jobbskatteavdraget
 • Ökad övervakning av löntagare på arbetsplatsen
 • RUT-avdrag för läxhjälp
 • Utförsäljningar av gemensamt ägda bolag

SD har röstat emot:

 • Utökad arbetsmiljöforskning och arbetslivsforskning
 • Förstärkningar av skyddsombuden
 • Meddelarfrihet i hela välfärdssektorn
 • Förstärkningar av företagshälsovården
 • Nollvision för dödsolyckor i arbetslivet
 • Rätt till heltid
 • Avdrag för facklig avgift
 • Stopp på FAS 3
 • Sänkt skatt på pensioner
 • Att stärka FN:s skattekommitté i syfte att stoppa olaglig kapitalflykt
 • En rad åtgärder för att minska barnfattigdom
 • Jämställd arbetsskadeförsäkring
 • Nationell rättighet för utsatta kvinnor att söka sig till en kvinnojour
 • Åtgärder för att uppmärksamma psykisk ohälsa hos äldre

Det finns många fler exempel men jag väljer att stanna där för att listan ska bli någorlunda lätt att överblicka.

Sverigedemokraterna är ett högerparti. De är ett parti som väljer sänkta skatter och försämrade arbetsvillkor före mer i pension och stärkta rättigheter för löntagare. De är för att arbetsgivaren ska få övervaka dig, men mot konkreta åtgärder för att stoppa dödsolyckor på arbetsplatsen.

I dag meddelar Sverigedemokraterna hur de ställer sig till regeringens budget. Oavsett vad de beslutar finns inga tvivel om vilken sida Sverigedemokraterna står på. Det är inte löntagarnas, det är inte pensionärernas och det är absolut inte den svenska välfärdens.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

 • Gustav Almestad
 • Hanna Gustafsson
 • Nikita Feiz
 • Tanvir Mansur

Sök på Politism.se