Stäng
blog-header
september 23, 2012
Gustav Almestad, bloggare
Det blev visst ingen Guldspaden av detta. Foto: Judy Crook

En grävguide för Guillou

Det blev visst ingen Guldspaden av detta. Foto: Judy Crook

”Hur många män som dömdes oskyldigt för att ha våldtagit barn, som efter minnesterapi förstått att de blivit våldtagna, vet ingen bestämt.”

Jan Guillou är mycket bekymrad över det dussin oskyldigt dömda som han gissar sitter inne på grund av dålig vetenskap på 80-talet. Oskyldigt dömda är naturligtvis ett djupt seriöst ämne. Det är därför anmärkningsvärt att Guillou i sin kolumn inte bara gör en Ulf Brunnberg, genom att peka ut en diffus feministisk skuldbörda i Thomas Quick-härvan, utan även kommer med utsagan ovan som för en luttrad grävmaestro som han vore en barnlek att ta fram fakta om, istället för att spekulera om i kolumner.

Du gör så här: Hämta ut samtliga fällande domar för våldtäkt på barn under önskat tidsspann. Sortera fram alla där minnesterapi förekommit i utredningen. Färdigt.

Skuldfrågan blir förstås lite mer besvärlig.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

Sök på Politism.se