Stäng
blog-header
oktober 1, 2014
Kawa Zolfagary, bloggare
Hycklare. Foto: Sören Andersson / TT

En feministisk regering?

Tillsammans med Miljöpartiet har Socialdemokraterna kommit överens om att bilda en feministisk regering. Det skriver de i ett pressmeddelande på sin hemsida.

I meddelandet listar de några av reformerna de ska genomföra, målet är enligt dem själva ”ett Sverige där varken kvinnor eller män begränsas av sitt kön – vare sig på arbetsmarknaden eller i livet i övrigt”. Här är en snabb genomgång av förslagen:

 • Kvinnor och män ska ha samma sysselsättningsgrad. Skillnaderna ska minska under mandatperioden. Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Deltid ska vara en möjlighet. Som arbetsgivare i kommuner och landsting kommer vi att införa heltid som norm och verka för insatser som gör det möjligt för fler att orka arbeta heltid.

Klyftorna i sysselsättning och lön har konsekvent ökat mellan könen under Alliansregeringen. Det är väldigt positivt att den nya regeringen vill vända på den trenden. Men mest positivt är nog synen på heltid som standard. Många har länge kritiserat den väldigt ensidiga bilden av att det räcker med att enbart erbjuda heltid. Problemet är att väldigt många inte kan gå upp till heltid för att de helt enkelt inte orkar med då arbetsvillkoren är för tuffa. Jag är försiktigt hoppfull här, för om villkoren ska förbättras tillräckligt för att löftet om allas rätt till heltid ska bli effektivt så måste mer resurser till. Det kräver en annan skattepolitik och där ser det inte lika ljust ut. Än.

 • En handlingsplan för jämställda löner ska tas fram. Där ska förslag om förbättrad lönekartläggning finnas.

Bättre lönekartläggning behövs, men en handlingsplan är inte det mest spännande i världen. Särskilt inte om den inte efterlevs. Vi får helt enkelt vänta och se på denna punkt.

 • Avgörande steg ska tas så att ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen uppnås. En tredje månad ska reserveras för vardera föräldern och ett mer delat ansvar för föräldraledigheten ska stimuleras. Vi vill se över föräldraförsäkringen med avseende på stjärnfamiljer.

Det går oerhört sakta när det gäller föräldraförsäkringen. En tredje reserverad månad är för lite, för sent. Det kan knappast anses vara radikalt längre att vilja ha en individualiserad föräldraförsäkring.

 • Vårdnadsbidraget avskaffas.

Ett mycket positivt besked. Vårdnadsbidraget är inte bara en kvinnofälla utan motarbetar dessutom integration av migranter.

 • Myndigheter och departement får i uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering i all sin verksamhet. Vi ska arbeta med genusbudgetering.

Återigen gäller det att vänta och se vad detta leder till men positivt att jämställdhet inte blir någon extern fråga utan ska vara en del av den dagliga verksamheten.

 • Om inte andelen kvinnor i börsnoterade företag är minst 40 % år 2016 kommer vi att lagstifta om kvotering i börsnoterande företag.

Försiktigt positiv börjar bli något av ett mantra här. Personligen tycker jag det finns andra områden som behöver prioriteras framför just kvotering till styrelser i börsnoterade företag. Vad detta får för effekt på jämställdheten i samhället får vi se.

 • Motverka mäns våld. Stärk kvinno- och brottsofferjourerna. Fler sexualbrott måste klaras upp. Principen om samtycke vid sex är grundläggande. Våldtäktslagstiftningen ska i detta avseende ses över och straffet för grova sexualbrott skärpas.

Tjej- och kvinnojourerna blev lovade stöd från Reinfeldt, ett stöd som till sist blev kaffepengar. Förhoppningsvis förändras det nu. Även väldigt bra att våldtäktslagstiftningen ska ses över så att samtycke blir rådande principen.

 • Satsa på skolhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin för att motverka och förebygga ungas psykiska ohälsa, något som särskilt drabbar flickor och unga hbtq-personer.

Får en liten tår i ögat av att läsa den här meningen, det kommer inte en sekund för tidigt.

Överlag är jag positiv, men tar inte fram champagnen än. Det är svårt att förutse hur resultatet kommer se ut och om den nya regeringen faktiskt kommer infria sina löften.

Men jag vågar hoppas.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

 • Gustav Almestad
 • Hanna Gustafsson
 • Nikita Feiz
 • Tanvir Mansur

Sök på Politism.se