Stäng
blog-header
oktober 1, 2015
Nikita Feiz, Bloggare
Foto: Nesvold, Jon Olav/TT

Det finns saker att vara glad över

Få har under de senaste veckorna undkommit de hemskheter som sker i världen just nu till följd av krig. Men mitt i mörkret finns – som Politism pekat på – under den senaste veckan även saker som går åt rätt håll.

Vi fyller på med fyra saker till att glädjas åt just nu:

  1. SJ – mest förknippade med frustration över försenade och inställda tåg.  men nu verkar de äntligen som om SJ fått huvudet på skaft då de beslutat att slopa ID-kravet ombord på SJ, för att underlätta för flyktingar som oftast saknar dessa handlingar till följd av krig.
  2. Enligt en ny undersökning som Sifo genomfört har fler svenskar de senaste veckorna blivit mer positiva till att ta emot flyktingar i Sverige. Bilden på Alan Kurdi, den 3-åriga pojken som ligger död på en strand blev en symbol för flyktingkrisen som inte längre gick att tränga bort och någonstans väcktes medmänskligheten till liv.
  3. Åldergränsen för fri tandvård höjs av regeringen och V från 19 till 23 år i hela landet. Införandet av den nya reformen kommer ske i två steg. 2017 höjs åldersgränsen till 21 år och 2018 till 23 år. Möjligheten till tandvård är i högsta grad en klassfråga och genom den nya reformen beräknas många i en socialt utsatt situation få möjlighet till en god tandhälsa.
  4. WHO, World Health Organisation meddelade i förra veckan att spridningen av det dödliga viruset Ebola som tog tusentals liv förra året har lyckats stoppas helt i Liberia.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

Sök på Politism.se