Stäng
blog-header
september 25, 2014
Kawa Zolfagary, bloggare
Foto: Mikael Fritzon / TT

Dags att slå tillbaka mot näthatet

Journalisten Irena Pozar utsattes nyligen för ett väldigt grovt och hotfullt antifeministiskt näthat. Hon valde att anmäla kommentarerna. Det ledde till åtal och en dom, något väldigt ovanligt när det kommer till näthat.

Vi är många som har erfarenhet av att bli trakasserade och hotas över nätet, främst i sociala medier. Vi är väldigt många som anmält hoten utan att det lett någonstans. Det kan bero på många skäl, nedprioritering hos polisen, resursbrist eller brister i lagstiftningen. Oavsett så har många av oss anmält hot utan att det gett resultat. Ofta har jag personligen känt att det finns en attityd där man anser att journalister och skribenter helt enkelt får tåla detta. Låt mig göra det väldigt klart och tydligt, ingen oavsett åsikt eller yrke ska någonsin behöva bli hotad eller trakasserad. Att journalister utsätts för hot i syfte att tysta dem eller stoppa dem från att granska vissa partier är dessutom ett demokratiskt problem.

Men nu verkar det som att något börjar hända. Domen mot personen som hotat Irena Pozar ser jag som ett resultat av en förändring i attityden. Det känns som att fler börjar förstå vilket problem näthatet utgör och hur utbrett det är. När jag anmäler hot nuförtiden så känns det som att de som tar emot anmälan har mer erfarenhet och bättre förståelse än de hade förra året. Kanske har man hållt utbildningar internt eller så har man helt enkelt lärt sig genom att så många gjort anmälningar, men nu känns det som att hoten tas på mer allvar och att bevisinsamlingen går bättre till. Vi har dessutom en ny regering på väg som har möjlighet att prioritera hatbrott igen, något som Alliansen nedprioriterade.

Det är viktigt att vi fortsätter skicka signalen om att det här inte är okej, att dessa hot och trakasserier måste få ett slut. Det enklaste sättet att göra det är att skriva om det, men också att fortsätta anmäla. Här är några av mina tips för dig som blir utsatt för näthat och vill göra en anmälan:

  • Ta en skärmdump av det du vill anmäla. Visa även det du vill anmäla för någon du litar på. Spara så mycket information som möjligt så att du kan svara på frågorna var, när och hur och från vem det skedde.
  • Ring polisen på 114 14. Säg att du vill anmäla näthat.
  • Är det rasistiskt motiverat näthat så glöm inte att poängtera det när du gör anmälan.

Så enkelt är det att göra anmälan. Du kan även ta hjälp av organisationer som Juridikinstitutet för att driva fallet.

Jag förstår att det känns jävligt tufft när man blir utsatt, jag har en lång historia av att bli det själv, men nu måste vi pressa ännu hårdare. Låt dem inte tro att de kan komma undan med att hota och trakassera oss. Visa dem att deras hat får konsekvenser.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

Sök på Politism.se