Stäng
blog-header
september 28, 2012
Gustav Almestad, bloggare
Ett parti snakes & ladders eller jämställdhetspolitik? Foto: James Bridle

Brädspel i politiken

Ett parti snakes & ladders eller jämställdhetspolitik? Foto: James Bridle

Regeringens jämställdhetspolitik ska bli med mansperspektiv. I ett pressmeddelande tillkännages en kommande utredning, ledd av Newsmill-grundaren PM Nilsson, som ska kartlägga frågor som rör män och jämställdhet. På ytan låter det sunt, och de frågor som preciseras är inte att vifta bort, men det finns problem i både beskrivningen och själva riktningen på politiken. För det vore ju anmärkningsvärt om det faktiskt varit så tomt på mansperspektiv i alliansens jämställdhetspolitik hittills. ”Jämställhet för både kvinnor och män” – kom de på det först nu?

Det är också problematiskt att beskriva jämställdhetspolitiken som ett spel med turordning, där det länge varit kvinnors tur och att ta itu med frågor för män och pojkar är ”nästa steg”. Helhetsbild saknas helt enkelt, och inte minst en maktanalys värd namnet. Det är inte på grund av en turordning, utan en underordning, som jämställdhetspolitiken till största delen ägnat sig åt att förbättra kvinnors ställning. Det är knappast ett arbete som är över, men inte heller något som behöver sättas i motsättning till mansfrågor och mansperspektiv så länge man har helhetsbild på strukturer och normer.

Så värst exkluderade är nu inte män i tidigare presentationer av regeringens politik och utredningen kan mycket väl komma att bli ett gott kunskapsunderlag, men hur kunskapen omsätts politiskt finns fog att vara skeptisk till. Nästan samtidigt som regeringens pressmeddelande publicerats har SCB presenterat nya siffror över den låga andel kvinnor bland miljoninkomsttagare. Det behöver inte vara ett självändamål att lika många kvinnor som män når höga inkomster, men att 83 procent i gruppen idag är män visar tydligt hur maktläget ser ut. Glöm inte det.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

Sök på Politism.se