Stäng
blog-header
mars 8, 2017
Nikita Feiz, Bloggare
Birgitta Ohlsson. Foto: JESSICA GOW / TT

Birgitta Ohlssons ”dra åt helvete-pengar” lämnar arbetarkvinnorna i sticket

Internationella kvinnodagen till ära skriver Birgitta Ohlsson (L)DI debatt om hur kvinnor undviker dåliga arbetsplatser och dåliga relationer. Tricket är att spara 100 000 kronor, så kallade ”dra-åt-helvete-pengar”, på banken.

Enligt Ohlsson stärks kvinnors trygghet genom att de gör medvetna och smarta ekonomiska val – och ännu bättre kan det bli om kvinnor dessutom vågar ta lika stora risker som män när det kommer till att spara i fonder.

Ett annat alternativ hade förstås varit att försöka angripa problemet vid roten.

I stället för att rådge kvinnor att samla på sig ”dra-åt-helvete-pengar” för att kvinnor i vårt samhälle ska kunna vara fria behöver vi lägga energi och resurser på att angripa problemen på arbetsplatser som ojämställda löner, arbetsvillkor för kvinnor och mobbning eller trakasserier.

Vi behöver angripa patriarkatet och maktbalansen i relationer som bidrar till dålig självkänsla, hedersförtryck, våld och sexuellt våld mot kvinnor.

Att angripa dessa problem är det enda sättet att på riktigt möjliggöra ett liv för kvinnor där dåliga relationer och arbetsplatser inte är något man behöver fly ifrån. Med Birgitta Ohlssons tips blir trygghet och frihet något som kan förunnas bara de kvinnor som har råd.

Arbetarklassens kvinnor och kvinnor utan möjlighet att samla på sig en buffert ska inte stå fast i problemen medan den övre medelklassen säger ”dra åt helvete” hela vägen in i frihet.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se