Stäng
blog-header
juni 16, 2013
Hanna Gustafsson, bloggare

Ett steg närmare – Australien inför ett tredje kön

”I think we have very inadequate definitions of what sex is.”

Så säger Katie, som har en kvinnlig könsidentitet och kvinnligt könsuttryck men vars kromosomer är manliga d v s XY, i en BBC dokumentär om intersex personer. Intersex är människor som föds någonstans mellan ”Man” och ”Kvinna” på den sliding scale som utgör det vi kallar människans kön. Exempelvis kan en person födas med kvinnliga attribut utåt sett, men ha typiska manlig anatomi inuti kroppen. Ibland syns det att personen är intersex vid födseln, ibland upptäcks det senare i livet.

”We’ve been fed my a tale of two sexes from generation to generation, so that we think about maleness and femaleness as two different separate packages that don’t meet in the middle when there is in fact huge overlaps in terms of abilities, anatomies and sexualities.” (Ur BBC dokumentären Me, My Sex and I)

Intersex är ett lika vanligt fenomen i naturen som tvilling och rött hår. Naturen bestämmer inte var kategorin “man” slutar och kategorin ”intersex” börjar, eller var kategorin ”intersex” slutar och kategorin ”kvinna” börjar, skriver Intersex Society of North America, ISNA, på sin hemsida. Det är människor som bestämmer. De fortsätter:

“Rather than trying to play a semantic game that never ends, we at ISNA take a pragmatic approach to the question of who counts as intersex. We work to build a world free of shame, secrecy, and unwanted genital surgeries for anyone born with what someone believes to be non-standard sexual anatomy.”

Att det bara finns två kön, att alla föds till antingen man med all anatomi och alla biologiska komponenter vi menar det könet eller som kvinna med all anatomi och biologiska komponenter vi menar det könet, är en av samhällets mest seglivade myter. Sanningen är alltså att befinna sig någonstans på den varierande skalan mellan Man och Kvinna, är lika vanligt som tvillingfödslar. I en stad som London räknar man att 100 000 människor är intersex.

Lägger man där till att det finns mängder av variationer på utseende, uttryck och egenskaper inom och mellan könen Man och Kvinna utan att de kategoriseras som intersex, och att de finns de som föds i ”fel” kön, det vill säga transsexuella, samt att det finns ett kulturell betingat synsätt där vi med ”kön” egentligen menar socialt nedärvda idéer om vad som är ”manligt” och ”kvinnligt”, så ser man hur begränsande det binära tvåkönssystem är.

Det binära tvåkönssystemet är iden att människor ingår i ett antingen/eller system. Dvs att en persons kön alltid är antingen Manligt eller Kvinnligt (biologiskt kön) och är antingen Man eller Kvinna (könsidentitet) och uppvisar antingen Manliga eller Kvinnliga egenskaper (socialt kön) och är antingen Attraherad av Män eller Attraherad av Kvinnor (sexualitet) och ser antingen Maskulin eller Feminin ut (könsuttryck). Dessutom följer systemet ett mönster där svaret på första kategorin ger svaren i nästa, osv. Alla människor som inte följer detta system ses som ”avvikande”. Detta binära könssystem kan illustreras så här:

genderbinary

Ett annat sätt att illustrera det binära tvåkönssystemet är hur debatten om transpersoner ibland uttrycker sig. Ett problem med debatten (och kanske kärnan i vad den mycket tröttsamma transfobi man kan stöta på i feministiska kretsar egentligen handlar om) är att den tenderar att ta hypermaskulina och hyperfeminina uttryck. Folk tycks i debatten kräva att en person är ”man” eller ”kvinna” ända ut i fingerspetsarna för att de ska acceptera att en person är trans. Folk tycks bli misstänksamma av tanken att man kan vara helt klar över att ens könsidentitet är Man och ändå bete sig som det vi kallar ”kvinnligt”. Eller att man kan byta kön och fortsätta vara attraherad av samma kön som innan.

De fördomar man sett mot till exempel män som blir gravida är ypperligt exempel på just detta. Att någon till exempel kan tillhöra könet vi kallar ”man”, identifiera sig själv som man, och samtidigt ha livmoder går ju emot hela systemet. Det är därför transrättigheter och intersexrättigheter är en sådan självklar feministisk fråga. För att det är en rättighetsfråga, och för att det tacklar det binära tvåkönssystemet.

Häromdagen annonserade Australiens regering att man från och med 1 juli har möjlighet att välja ett tredje kön i officiella dokument. När man tillfrågas att ange kön ska man kunna välja antingen M (Man) eller F (Female) eller X (Indeterminate/Intersex/Unspecified). Detta har redan tidigare införts för pass.

Transgender and intersex people in Australia face many issues trying to ensure the gender status on their personal records matches the gender they live and how they are recognised by the community,” säger Australiens Attorney-General  Mark Dreyfus. ”These guidelines will bring about a practical improvement in the everyday lives of transgender, intersex and gender diverse people.

Könsoperationer eller hormonbehandling är inte nödvändigt för att kunna välja kön i officiella handlingar. När någon vill ändra kön kommer myndigheterna acceptera ett uttalande från en doktor eller psykolog eller annan handling som bevisar deras föredragna könsidentitet. Att det inte krävs att man karvat i sin kropp för att få sin könsidentitet officiellt godkänt (även om det fortfarande krävs en diagnos) känns ju inte särskilt kontroversiellt (även om jag vet att det är det, folk har en tendens att ha starka åsikter om saker som egentligen inte rör dem) men de nya riktlinjerna har även fått motta kritik ifrån intersex personer.

Organisation Intersex International Australia välkomnar de nya riktlinjerna men påpekar att många intersexpersoner kan ha obestämt biologiskt kön men identifierar sig som antingen man eller kvinna. De påpekar att de nya riktlinjerna är ett steg framåt för att säkerställa bemötandet från myndigheter av människor som inte identifierar sig själva enligt det binära tvåkönssystemet.

OII Australia varnar dock på sin hemsida om att införande av ett tredje kön för intersex i andra länder har visat sig bidra till ytterligare ”otheringen” av dessa personer, istället för ytterligare en valmöjlighet. OII säger att de stödjer att man inte ska behöva ange sitt kön på officiella dokument överhuvudtaget, precis som man inte behöver ange sin sexualitet. De skriver också: ”We resist the creation of a third sex category where anatomical differences of sex are the required qualification and only intersex people qualify.

Australiens nya riktlinjer ses dock av många som ett steg mot en mer öppen och tillåtande syn på människors könsidentitet globalt.

Och kanske till och med ett steg mot en värld där en person har all rätt att inte ange sitt kön alls.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se