Stäng
blog-header
maj 12, 2017
Nikita Feiz, Bloggare
Foto: Sofia Tanaka / TT / TT

Att smygfilma någon under kjolen ses äntligen som sexuellt ofredande

I dag kom Högsta domstolens dom som slår fast att den man som smygfilmade under kjolen på en kvinna som stod i en rulltrappa i tunnelbanan i Stockholm gjort sig skyldig till sexuellt ofredande.

Mannen friades tidigare av både tingsrätten och hovrätten. De bedömde att mannen inte kunde fällas för sexuellt ofredande eftersom kvinnan inte var medveten om vad som pågick. Det blev hon inte förrän en utomstående person, som såg händelsen, uppmärksammat kvinnan på detta i efterhand. Väktarna i tunnelbanan kunde då gripa mannen och hittade filmen och bilderna på hans mobil. Hovrätten ansåg att kvinnans sexuella integritet inte kunde sägs ha blivit kränkt. Men Högsta domstolen gör en annan bedömning och skriver i stället i sin dom att:

”[…] även om någon beröring inte sker kan ett handlande omfattas av straffansvaret, om det sker i omedelbar närhet av den angripne och innebär ett tydligt intrång i den utsattes rätt att bestämma över sin kropp.

Mannen döms av Högsta domstolen för sexuellt ofredande till dagsböter och skall även betala skadestånd till kvinnan.

Även om utgången i just detta fall fick ett lyckligt slut, är det hög tid för lagstiftaren att utvidga området för integritetskränkande fotografering. Lagen måste försäkra att kvinnor är skyddade mot sexuella ofredanden oavsett på vilket avstånd kränkningen sker. Det är viktigt att kvinnor är skyddade även i situationer när det inte sker ”i omedelbar närhet av den angripne”. Högsta domstolens beslut kommer att bli vägledande för liknande fall – men lagstiftning måste också hänga med i takt med att ofredanden tar sig nya uttryck. Då är det inte säkert att dagens dom är tillräcklig.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se