Stäng
blog-header
september 24, 2012
Hanna Gustafsson, bloggare
Bild från Discovery Magazines Sean Carroll

Att förklara sexism med sexism

Bild från Discovery Magazines Sean Carroll

Ibland kommer det studier som inte gör en speciellt förvånad. Nyligen kom det till exempel en studie som visade att kvinnor som förväntar sig att inte behöva förlita sig på en man för försörjning, också sätter mindre värde på mäns pengar och status när de söker en partner. Chockerande för ingen utom kanske de anhängare av evolutionspsykologin som hävdar att preferenser vid partnerval (män dras till ungdom och skönhet, kvinnor status och pengar) är universella och statiska.

Men ny forskning visar att ju mer jämställda män och kvinnor är när det gäller inkomst och ekonomisk frihet, ju mindre spelar dessa traditionella egenskaper någon roll i sökandet efter en partner. Feminismens ingång till problemet med att mäns värde knyts till försörjningsförmåga och status har ju också alltid varit mer feminism, att ju mer jämställt ett samhälle blir ju mindre kommer de traditionella könsrollerna påverka det individuella sökandet av partner.

Nyligen kom en annan studie som inte kändes väldigt överraskande, utom möjligen för de som anser att sexismen inom academia inte längre existerar och att kvinnors underrepresentation inom högre poster har att göra med att kvinnor ”gör andra livsprioriteringar” eller att det finns fler män bland de som presterar bäst på IQ-tester, den så kallade ”greater variation hypothesis”. 

Forskare vid Yale har presenterat en studie där de har undersökt vad som bara kan kallas ren och skär sexism inom den akademiska världen. De lät ett antal forskare få utvärdera ansökningar från en student till en position som lab manager. Ansökningarna var exakt likadana, men på hälften var studentens namn ”John och på hälften var det ”Jennifer”.

Det visade sig att ”John” värderades högre när det gällde kompetens, anställningsbarhet och huruvida forskaren kunde tänka sig vara mentor åt studenten. ”Johns” ingångslön bedömdes att den borde vara runt 30 000 i månaden, ”Jennifers” ingångslön bedömdes till runt 27 000. Kom ihåg att enda skillnaden på ansökningarna var studentens kön.

Så här beskriver Discovery Magazines Sean Carroll studien på sin blog:

”Nobody who is familiar with the literature on this will be surprised, but it’s good to accumulate new evidence and also to keep the issue in the public eye: academic scientists are, on average, biased against women. I know it’s fun to change the subject and talk about bell curves and intrinsic ability, but hopefully we can all agree that people with the same ability should be treated equally. And they are not.”

 

 

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se