Stäng
blog-header
januari 26, 2015
Kawa Zolfagary, bloggare
Vilka åker ut först när arbetslösheten ökar? Foto: Yvonne Åsell / SvD / TT

Det här samhällsklimatet suger livet ur oss

Idag förhördes Sverige i FN:s råd för mänskliga rättigheter för att se hur landet efterföljer FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. En punkt som Sverige fått kritik för är att antalet arbetslösa med funktionsnedsättning har ökat med hela hundra procent sen 2008, något som FN kallar ”alarmerande”. Även självmorden bland människor med funktionsnedsättning ökar. En kan ana att de två hör ihop.

En av de grupper som drabbas värst när arbetslösheten ökar är människor med funktionsnedsättningar. I finanskriser, som nu är en oundviklig del av kapitalismen, blir de med kroppar som vi inte ser som oumbärliga av med sina jobb först. Det är också de som generellt har svårast att klösa sig tillbaka till ett jobb, samt har ett större behov av en fungerande välfärd. FN:s rapport som visar att både arbetslösheten och självmorden bland personer med funktionsnedsättning ökar pekar på vad som kan vara ett samband mellan de två. Just årtalet 2008 är väldigt intressant i det här fallet. Det är nämligen då Alliansens utförsäkringar påbörjades.

Det är ingen hemlighet att utförsäkringarna lett till stor olycka, redan 2012 rapporterade Arbetet att antalet utförsäkrade personer som meddelar Försäkringskassan att de tänker ta sitt liv ökat med över 3000 procent sen reglerna infördes. Ni ser korrekt, jag har inte råkat knappa in en nolla för mycket utan det ökade med hela tre tusen procent.

Det räcker inte med att minska arbetslösheten och stoppa utförsäkringarna. Vi måste också förändra synen på vilka kroppar som är anställningsbara, att bryta med den funkofobi som genomsyrar arbetsmarknaden. Vi lever i ett modernt samhälle, vi har lösningar och kan anpassa arbeten för att fler ska kunna jobba. Men den samhällsmodell som tillåter fler att komma in i värmen väljs bort framför en modell som lämnar folk i kylan, i den heliga vinstens namn. Produktionen ska maximeras, då krävs det vi ser som ”friska” och ”kapabla” kroppar. Särskilt då de kropparna även ska slitas ut för att några få ska kunna göra sig en rejäl hacka.  I ett samhälle som har väldigt snäva ideal för vilka som är anställningsbara, där konkurrensen är ohållbart stor och där den som hamnar utanför värmen ses som parasitisk är det inte konstigt att vi får dessa konsekvenser. Det här är kapitalismens motor, självaste grunden den vilar på.

Det handlar också om att förändra synen på mental ohälsa och dess orsaker. Idag ses det som något individuellt, att den enskilde ansvarar för ohälsan och själv måste reda ut problemet. Om vi har ett samhällsklimat där vi kräver att alla producerar mer, vilket leder till ökad stress, hur kan vi då inte se att ansvaret för konsekvenserna också vilar på samhället? Det är ingen slump att sämre välfärd och ökad arbetslöshet leder till att fler lider av mental ohälsa. Det är inte ett problem för den enskilde att lösa med terapi, det är ett kollektivt problem som vi måste lösa med progressiv politik. Individen kan inte stoppa finanskrisens eller utförsäkringens konsekvenser genom att önska sig frisk, men vi kan som samhälle bekämpa den politik som gör oss sjuka.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

Sök på Politism.se