Stäng
blog-header
juni 25, 2015
Gustav Almestad, bloggare
Ett skepp kommer lastat. Foto: Women on Waves

Abortdrönarna till undsättning

Women on waves är aborträttskämparna som sedan länge arbetat via båtkliniker på internationellt vatten och informationskampanjer på nätet.

I veckan fick gruppen en skjuts i uppmärksamhet genom en helt annan form av aktivism, nämligen drönare som kör abortpiller från Tyskland över gränsen till Polen. Bland de hårdaste lagarna i Europa mot abort gäller i Polen sedan 1993. Abort är bara tillåtet vid våldtäkt, incest, livshotande situationer eller fosterskador. Abortdrönarna är tänkta att skickas iväg med sina pillerpaket denna helg.

Det går förstås att invända mot metoden. Abort är inte bara att ta ett piller och sen är allt bra, utan förtjänar ett större medicinskt ansvarstagande. Det är också svårt att se hur det gör någon större skillnad i tillgången på säker abort generellt i Polen. Å andra sidan är det förstås rimligt att rätt mottagare på andra sidan gränsen kan ge en ansvarsfull distribution av pillren, men främst är nog inte tilltaget att betrakta som en konkret aborthjälp utan som en effektiv mediastrategi.

Sedan länge har jag tjatat om själva tillgången till säker abort som en lika viktig faktor som rättigheten, men oavsett praktisk duglighet får en gratulera Women on waves till en storslaget viraltrimmad kampanj! Abortdrönare är ett ord som lär höja en hel del ögonbryn, som taget ur ett avsnitt av South Park.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

Sök på Politism.se