Stäng
blog-header
april 15, 2015
Nikita Feiz, Bloggare

45-årig man dog under utvisningsförsök på Arlanda

På tisdagseftermiddagen avled en 45-årig man i samband med att han skulle utvisas från Sverige till Irak Arlanda flygplats.

Under tvång skulle kriminalvården i samarbete med polis verkställa utvisningen. Mannen bojades fast för att resan skulle kunna genomföras och förlorade plötsligt medvetandet. Under transport till sjukhuset avled mannen. Dennis Karlsson, kriminalvårdens presschef bekräftar att en ”incident” skett och att en förundersökning rörande tjänstefel inletts.

Det är många detaljer och frågor som nu måste klaras upp kring ”incidenten”. Händelsen tyder på minst sagt bristande förståelse från myndigheterna för den press och stress utvisningshotade personer befinner sig under.

Inte nog med att själva utvisningsprocessen i sig för många människor är förknippad med rädsla och obehag. Vi har dessutom ett system som tillåter att utvisning sker med tvång. Vi har ett system som tillåter att människor bojas fast på plan och sänds tillbaka, allt för att säkerställa utvisningen även om det handlar om liv eller död.

Vi behandlar människor som behövt sätta sina liv på spel på grund krig, naturkatastrofer eller politiska spel – faktorer som den enskilde individen varit maktlös inför att påverka – som brottslingar som behöver handbojas bakom galler.

Det är mycket viktigt att myndigheterna nu ser över sina rutiner för hur utvisningar sker. Det tvång och det våld som tillåts under verkställighet av ett utvisningsbeslut bör ifrågasättas. Det är en förnedrande behandling och ovärdigt att man kan utvisas genom att bojas fast på ett plan.

Det behövs en bättre förståelse för den situation utvisningshotade personer befinner sig i och de trauman som de kan ha genomgått och bär med sig från länder de varit tvungna att flytta ifrån. Att utsätta sådana personer för mer våld och tvång när de möter myndigheter i Sverige är oacceptabelt och borde inte hända men det hände ändå.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se