Stäng
blog-header

Sponsrat innehåll

maj 16, 2015
Alicia Dickner, -

Arbetarrörelsen har ännu inte lyckats överbrygga lönegapet

Dagens löneklyftor mellan män och kvinnor ökade under alliansregeringen och har faktiskt ökat långsamt sedan 1980.

Trots att de minskade när man räknar kvinnors och mäns löner då det kom till arbeten med liknande krav på utbildning och kompetens, ökade de för att de som arbetar i lågavlönade kvinnoyrken inte alls gynnades i lika hög grad som de i högavlönade mansyrken.

För att kunna minska löneklyftorna är det mycket viktigare att satsa på att höja lönerna för de som tjänar sämst i kvinnodominerade yrkesgrupper. Kvinnodominerade yrken har genom historien setts ner på för att de är mindre produktiva än mansdominerade yrken, och på grund av det inte fått samma löneökningar.

Men hur mäter man produktiviteten hos en lärare? Skulle man mäta ett vårdbiträde efter hur många personer hon hinner ta hand om? Ja, de senaste åren visar i och för sig att allt mer övervakande metoder används för att klocka till exempel hemtjänstpersonal. Men då missar man allt man kallar kvalitet i välfärden: att hinna sitta kvar tio minuter extra med en brukare, läsa en tidning, ta en promenad. Hur mycket man än försöker mäta kvaliteten har det bara lett till tightare schema och mer vinst åt företagen.

Även arbetarrörelsen har misslyckats med att överbrygga lönegapet.

De olika fackförbunden har gjort sitt bästa för att gynna sina egna medlemmar, och när könssegregationen mellan branscherna är så stark har det bara gjort att de starka, manliga fackförbunden fått igenom sina krav i mycket större utsträckning än vad de kvinnodominerade fackförbunden har fått.

Just därför är det viktigt att arbetarrörelsen, och ännu mer det socialdemokratiska partiet i regeringsställning, jobbar hårdare för att stärka de kvinnodominerade yrkesgrupperna. Lika lön för lika arbete är viktigt, men ännu viktigare är det att börja se den kvinnoburna välfärden för hur viktig den är, och höja både lönerna och arbetsmiljön.

Så länge som det fortfarande finns en så strikt könssegregation på den svenska arbetsmarknaden kommer kvinnor straffas med låg lön och pension för att de väljer kvinnodominerade yrken som är helt avgörande för att vårt samhälle ska fungera.

Om alla kvinnor som kände sig missnöjda med sina löner bara gjorde som vissa säger och ”valde ett annat yrke” skulle Sverige som samhälle stanna av. Vi har inte råd att kvinnor väljer bort välfärdens viktigaste yrken, men som det är i dag har de knappt råd att välja att jobba inom dem. Och det måste ändras på.

För jämlikheten, jämställdheten och välfärden.

Om bloggen

Kommunal c/o Politism är ett samarbete för att få igång fler samtal om välfärden. Redaktör på bloggen är Alicia Dickner, som tidigare har arbetat inom vården. Twitter: @aliciadickner

ARKIV

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se