Stäng
januari 29, 2014
Eric Rosén, chefredaktör

Annonsering och samarbeten

Ni kan boka Politism för samtal, rådgivning, workshops och undersökningar.
För att boka oss, för samarbeten och för annonsering kontakta Eric Rosén, 070-4742251.

Våra läsare är inflytelserika, engagerade, medvetna och trendsättande. Hälften tjejer, hälften killar, 18–35 år med tyngdpunkt på 25–34 år.

För att vara angelägen måste man vara politisk. Det måste alla som vill nå unga.

Sök på Politism.se

KOMMENTARER

Visa fler