Stäng
januari 29, 2014
Eric Rosén, chefredaktör

Annonsering och samarbeten

Annonspolicy för Politism AB.

Ansvarig utgivare har rätt och möjlighet att tacka nej till att införa annonser som inte är förenliga med Politisms värdegrund, pressetiska regler eller tryckfrihetslagstiftning, utan att behöva ange särskilda skäl.
Annonser och sponsrat innehåll skall alltid utformas så att det är tydligt urskiljbart från redaktionellt material.
Politism är en del av Schibsted Sverige som hanterar din data. Vi skyddar din data och använder den för att anpassa tjänster och annonser till dig. Vill du se och ändra dina annonsinställningar så gör du det här.Schibsted och Politism förlitar sig på legitimt intresse som rättslig grund för att samla och bearbeta data för smarta annonser.

Den data vi använder för att personifiera din upplevelse baseras endast på din användning av Schibsteds tjänster. Läs mer

Sök på Politism.se