Stäng
januari 29, 2014
Eric Rosén, chefredaktör

Annonsering och samarbeten

För samarbeten och annonsering, kontakta Eric Rosén, 070-4742251.

Ni kan även boka Politism för samtal, föreläsningar, rådgivning, workshops och undersökningar.

Våra läsare är inflytelserika, engagerade, medvetna och trendsättande. Hälften tjejer, hälften killar, 18–35 år med tyngdpunkt på 25–34 år.

Annonspolicy för Politism AB.
Ansvarig utgivare har rätt och möjlighet att tacka nej till att införa annonser som inte är förenliga med Politisms värdegrund, pressetiska regler eller tryckfrihetslagstiftning, utan att behöva ange särskilda skäl.
Annonser och sponsrat innehåll skall alltid utformas så att det är tydligt urskiljbart från redaktionellt material.

Sök på Politism.se