Stäng
blog-header
april 27, 2016
Aleksa Lundberg, bloggare
Kampen mot tvångssteriliseringar – och för skadestånd till de utsatta – har pågått länge. Bilden är från en manifestation 2012. Foto: Anders Wiklund / TT

Tvångssteriliserade transpersoner kan beviljas skadestånd

Sent på tisdagskvällen publicerade RFSL ett pressmeddelande om att transpersoner som tvångssteriliserats, för att få byta juridiskt kön, snart kan komma att kompenseras av staten.

Regeringen har tagit initiativet till en ny lag (som förhoppningsvis är på plats juni 2018) och som ska möjliggöra ekonomisk kompensation för de som fått sina mänskliga rättigheter kränkta.

En av dem är jag.

Kort bakgrundsfakta: När statligt subventionerade könskorrigeringar infördes i Sverige 1972, togs ett regelverk fram för att förhindra att ”ytterligare perversioner” skulle skapas. Ville en könskorrigera skulle resultatet bli en heterosexuell individ som saknade fortplantningsförmåga. Kvinnor skulle inte kunna bli ”biologiska fäder” och tvärtom. ”Ordning och reda i släktskapsförhållandena” helt enkelt. Det var inte heller tillåtet att spara könsceller.

Omkring 800 transpersoner har utsatts för denna omänskliga behandling.

2009 uppmanade Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter alla medlemsländer att avskaffa tvångssteriliseringarna. Det tog Kammarrätten i Stockholm tre år att komma fram till att steriliseringskravet bröt mot både grundlagen och Europakonventionen.

Den 10 januari 2013, efter att FN:s särskilda rapportör om tortyr och annan omänsklig behandling fördömt tvångssterilisering av transpersoner, avskaffades kravet. FN:s medlemsstater uppmanades dessutom att be om ursäkt till de utsatta och betala ut skadestånd.

Men samma år avslog Justitiekanslern skadeståndsansökningarna från 161 tvångssteriliserade.

Vi skulle ”frivilligt” ha gått med på att låta staten sterilisera oss, menade de.

(Såklart! Vem vill inte förvägras sina mänskliga rättigheter av självaste staten? Ascoolt ju! Not.)

Efter avslaget fattade RFSL, RFSL Ungdom, transföreningarna KIM och FPES beslutet att stämma staten.
Processen var tänkt att dra igång nu i veckorna, men folkhälsominister Gabriel Wikström (S) hann före med det glädjande beskedet att regeringen frivilligt vill betala ut skadestånd.

– Det tillhör ett modernt samhälle att kunna ge den här typen av ersättning och att kunna slå fast att det är ett synsätt som vi anser är helt förkastligt, säger Wikström i SvD.

Det är dock ännu för tidigt att se saken som helt överstökad. Först måste lagförslaget gå igenom riksdagen och om ersättningsnivån sätts för lågt kan saken ändå komma att prövas i domstol. Men ett sådant scenario är inte troligt.

Jag kan inte med ord beskriva hur glad jag är över beslutet och över Wikströms erkännande av det vidriga i övergreppen vi utsatts för. Lättad to say the least.

Detta är ett beslut som denna regering kan vara riktigt stolta över.

Jag känner en sådan oerhörd kärlek till de aktivister som outtröttligt slitit för det som nu kommer till stånd. Det ligger åratal av arbete, uppvaktning av politiker, debattartikelskrivande och tålamod bakom.

Ni som befunnit er i kampens nav, som sett till att maskineriet ständigt ångat på; ni är sanna hjältar. Jag tackar er från djupet av mitt hjärta. Utan er hade denna livsviktiga upprättelse aldrig kunnat bli verklighet.

Transkampen är långt ifrån framme vid sin slutstation, men dagens glädjebesked är ett duktigt steg på vägen mot att på allvar krossa transfobin.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se