Stäng
blog-header
juni 21, 2016
Aleksa Lundberg, bloggare
Sveriges Kvinnolobby saknar erfarenhet av HIV-preventivt arbete men ville ändå utesluta organisationer som har lång erfarenhet att förebygga HIV/aids, från ett FN-möte i frågan. På bilden: Aktivister håller upp röda bandet för medvetenhet om hiv/aids. Foto: Aijaz Rahi/AP/TT

Sveriges Kvinnolobby behöver lyfta blicken och se den komplexa verkligheten

För några veckor sedan gick Sveriges Kvinnolobby ut i media och kritiserade att Folkhälsominister Gabriel Wiklund (S) bjudit in RFSL, RFSU och Hiv-sverige till FN:s högnivå-möte om att stoppa spridningen av hiv/aids. Anledningen var att nämnda organisationer är kritiska till svenska sexköpslagen.

”Om man står bakom den svenska sexköpslagen då förstår man att det bästa sättet att motverka spridningen av hiv och aids bland personer i prostitution är att motverka prostitution. Och det gör man med den svenska sexköpslagen och det måste man vara tydlig med. Då kan man inte ta med sig de som tycker precis tvärtom”, sa Kvinnolobbyns generalsekreterare Clara Berglund i en intervju för SR (5/6).

Uttalandet kritiserades från flera håll. Själv skrev jag ett inlägg och frågade vilka Kvinnolobbyn egentligen jobbar för, när de vill utesluta viktig kompetens från kampen mot hiv/aids.

Clara Berglund svarade i en replik att min artikel antyder att Kvinnolobbyn ”vill stoppa allt HIV-preventivt arbete” för att de ”är emot legalisering av sexköp” och att detta ”är absurt”. Hon menade också att de aldrig krävt att organisationerna ska uteslutas från förhandlingarna. Bara att regeringen ska ”stå upp för och hävda sexköpslagen under FN-mötet”.

Repliken rätar inte ut många frågetecken.

För det första måste väl ändå Kvinnolobbyn erkänna att deras påstående, att folkhälsoministern ”inte kan ta med sig dem som tycker precis tvärtom”, antyder (to say the least) att organisationerna borde uteslutas.

För det andra har jag aldrig påstått att Lobbyn medvetet vill försämra det hiv-preventiva arbetet. Däremot att de avslöjar sig om var deras lojalitet ligger. Det är knappast en absurd analys att arbetet kraftigt skulle försämras om utpekade organisationer uteslöts. Särskilt gällande hbtq-perspektivet.

Folkhälsoministern svarade såhär på Kvinnolobbyns kritik:

”Det viktigaste som vi velat poängtera det är att när man åker som en delegat för Sveriges räkning så ställer man upp på den linje som Sverige har i förhandlingarna av den här deklarationen.”

Lobbyns oro, att sexköpslagen skulle ifrågasättas på FN-mötet, kunde därmed avfärdas. Men i flertalet repliker och artiklar fortsatte de ändå tugga om att lagen måste försvaras. Det var här någonstans de tappade mig. Organisationerna var ju med på regeringens linje. Släpp det bara.

Värdekonservativa stater höjde sina röster inför FN-mötet om att hbtq-organisationer skulle portas, vilket är att betrakta som en aktiv homo/transfob uppmaning mot en grupp som -i högsta grad- riskerar utsättas för smittan. Därför var det en viktig politisk markering av Sverige att bjuda in grupper att representera just hbtq-perspektivet.

Jag fattar att frågan om sexköpslagen är en känslig sak, både för Kvinnolobbyn och för organisationerna som förespråkar avkriminalisering. Parterna drar här olika slutsatser;

Lobbyn: Bekämpa alla former av sexköp eftersom ”kvinnor i prostitution” löper mycket högre risk att bli smittade.

RFSL, RFSU och Hiv-sverige: Avkriminalisera sexuella tjänster som utförs av ”frivilliga sexarbetare”. Det öppnar för ökat självbestämmande hos sexarbetaren, som i högre utsträckning kan begära att kunden använder kondom.

Själv är jag för oinsatt för att ha en bestämd uppfattning i sakfrågan, men är övertygad om att båda sidor vill komma till bukt med spridningen av sjukdomen.

Jag blir dock förbannad när Kvinnolobbyn reducerar kampen mot hiv/aids till att endast handla om sexköpslagen. Den är större än så. Vi har, i den här debatten, inte ens börjat snacka om de som insjuknar utanför prostitutionens och sexköpens verklighet. Eller om att smittorisken ser olika ut för olika grupper och på olika platser i världen.

Det är djupt osolidariskt av Kvinnolobbyn att vägra lyfta blicken.

Sök på Politism.se