Stäng
blog-header
februari 7, 2017
Aleksa Lundberg, bloggare
Foto: Henrik Montgomery/TT

Stärk domstolarnas oberoende innan det är för sent

Transkampen har vunnit viktiga segrar de senaste åren; Steriliseringskravet för byte av juridiskt kön har tagits bort, transmän som föder barn registreras numera som fäder och inte ”mödrar” av Skatteverket, en kan välja namn efter identitet och inte efter könsdelar sedan namnlagen ändrats och inom kort kommer ”transsexualism” sluta klassas som en sjukdom.

Bakom dessa segrar ligger år av slitsamt påverkansarbete, inte minst från aktiva inom RFSL. De sitter i otaliga möten på kvällar och helger, skriver remissvar på regeringens utredningar, anordnar manifestationer och besöker riksdagen. Trots att de sällan får lön för mödan är de alltid pålästa och redo att informera och argumentera.

Det är tidskrävande att bygga upp, men för den som vill rasera krävs inte lika mycket ansträngning. Se bara på hur Donald Trump lättvindigt skriver under avskyvärda beslut för att inskränka andra människors frihet och rättigheter.

I tider av politisk oro, populism och fascism är jag som transperson mycket orolig för att transkampens nyvunna segrar snart kan vara ett minne blott. Det är ju knappast en omöjlighet att Sverigedemokraterna innehar reell politisk makt efter nästa val. Därför lyssnade jag noga när presidenten för Svea Hovrätt, Fredrik Wersäll pratade om att stärka domstolarnas oberoende i söndagens Agenda.

Wersäll menade att det är ett bevis på att maktdelningen mellan stat och domstol fungerar, när en federal domare kunde stoppa Trumps beslut om inreseförbud i förra veckan.

”Verkställande lagstiftning och dömande makt är tänkta att balansera varandra så ingen springer iväg och bryter de gemensamma spelreglerna”, förklarade han.

I Europa däremot finns flera exempel på hur makthavare påverkar domstolar för att få sin vilja igenom. Till exempel har Polens regering sparkat flera domare då dessa ansågs ”stå i vägen” och i Ungern har ändringar av grundlagen gjorts, med syfte att lättare få igenom lagar mot abort. Fredrik Wersäll ser utvecklingen (eller ja, avvecklingen) som skrämmande och menar att en ska ta det här på största allvar.

”Vi ser dessutom en framväxt av populistiska partier runtom i världen som kan tycka att oberoende rättsväsenden är ett hot mot den egna maktbasen. Det är bara i tider av politisk stabilitet som det går att stärka domstolarnas oberoende. När det väl hettar till kan det vara för sent.”

Nuvarande regering bör alltså handla snabbt för att motverka att till exempel SD ska kunna göra inskränkningar i grundläggande mänskliga rättigheter eller rasera årtionden av slitsamt påverkansarbete för minoriteters rättigheter.

Wersäll vill att Sverige inspireras av våra nordiska grannländer där man har separerat motsvarigheterna till Domstolsverket från staten, just för att kunna stå emot påtryckningar.

”En ansvarsfull statsmakt ska hela tiden se över den här typen av frågor (…)Inte minst för minoriteters rättigheter och grundläggande mänskliga rättigheter”, underströk Wersäll.

Jag hoppas innerligt att den feministiska regeringen tar rättsväsendets oro på allvar.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se