Stäng
blog-header
november 28, 2017
Aleksa Lundberg, bloggare
Regeringens särskilda utredare Ulrika Westerlund. Foto: Alexander Larsson Vierth/TT

Ny utredning ska stärka transpersoners ställning

I måndags överlämnades en gedigen utredning om att stärka transpersoners ställning till kultur-och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

En rejäl ”bibba” där den särskilda utredaren Ulrika Westerlund presenterar vittnesmål, statistik om transpersoners psykiska (o)hälsa och konkreta förslag på åtgärder.

I det stora hela framkommer egentligen inte mycket nytt. Transpersoner uppges ha lågt förtroende för myndighetspersonal och vara rädda för att söka vård (både könsbekräftande och annan) på grund av oro för negativt bemötande. Ungefär hälften av respondenterna kan leva i den önskade könsidentiteten, men av dessa uppger en stor andel att de oftast eller alltid blir felkönade av främlingar.

Av de som befinner sig i könsidentitetsutredning är det bara 18 procent som tycker att vården är bra(!). En skrämmande hög andel känner sig tvingade att bevisa sig som ”tillräckligt trans” eller så pressas de in i normativa könskategorier. Många upplever dessutom att vårdgivare inte respekterar deras könsidentitet eller uttryck.

30 procent av transkvinnorna och 29 procent av transmännen lider av psykisk ohälsa. Bland de icke-binära är siffran betydligt högre, hela 51 procent. Att inte ha familjens stöd, ständigt bli felkönad och inte kunna leva i den önskade könsidentiteten är sådant som orsakar dåligt mående.

54 procent av samtliga respondenter har funderat på att ta sitt liv någon gång under det senaste året och knappt tio procent har försökt under samma tid.

Utredare Westerlund (med kompani) föreslår en rad åtgärder och förbättringar. Bland annat:

  •  Att den nya Jämställdhetsmyndigheten säkerställer att jämställdhetspolitiska mål blir trans-och intersexinkluderande, 
  • Att ett kunskapscentrum för HBTQI-frågor inrättas,
  • Att en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting görs så att den könsbekräftande vården blir jämlik över landet,
  • Att ytterligare utredningar blir av för att se över: 
    – förbud mot ingrepp på små barn med intersexvariation,
    – hur föräldrabalken kan bli könsneutral,
    – om lagreglering för juridiskt könsbyte kan göras, så ingen blir behandlad som ”ny” person när personnumret ändras.

Jag satt på presskonferensen i Riksdagens lilla presscenter och tänkte att den nya könstillhörighetslagen, som regeringen lovade att införa under mandatperioden men som inte verkar bli av, borde kunna bidra till att stärka transpersoners ställning. Något Westerlund höll med om.
– Ja, det tycker jag. Det vore jättebra om det förslaget också kunde implementeras. I den här utredningen har vi inte haft i uppdrag att se över just det, men vi beskriver vissa konsekvenser av att lagen ännu inte är ändrad.

Demokratiminister Bah Kuhnke kunde dessvärre inte ge några positiva besked om att en ny lag är på väg. Verkade nästan hinta om att hon jobbar i motvind.
– Det enda jag kan säga är att jag kämpar med allt vad jag har, för att den ska bli av så snart som möjligt.

Jag önskade henne lycka till och fick till svar:
– Tack, det behöver jag.

Som jag skrev redan förra veckan ser det inget vidare ut för den som hoppats på en ny könstillhörighetslag, innan valet 2018. Ännu ett orosmoln som poppat upp sedan dess är att transpersoner ska benämnas som ”personer med könsöverskridande identitet” när vi (äntligen) skrivs in i hetslagstiftningen. Något RFSL:s tillförordnade ordförande, Magnus Kolsjö, rasat över då han anser att begreppet är att likställa med ”avvikande sexualitet” eller ”annorlunda etnicitet”.

Varför det går så långsamt att få till den nya könstillhörighetslagen, och vem som sätter käppar i hjulet för ett modernt språkbruk i hetslagstiftningen, får jag nog anledning att återkomma till.

Tills dess är det bara att konstatera att regeringen har en hel del kvar att göra.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se