Stäng
blog-header
juni 19, 2018
Aleksa Lundberg, bloggare
STOCKHOLM 20180617 Socialdemokraternas partiledare och statsminister Stefan Löfven talar under den sista dagen av politikerveckan i Järva. Foto: Fredrik Sandberg / TT / kod 10080

Gräsrotsaktivismen har flyttat ut till förorterna

Under flera års tid har en politisk depression vuxit sig allt starkare inom mig och stundtals har jag tappat tron på att en förändring överhuvudtaget är möjlig. Men efter att ha bevakat politikerpaneler, debatter och möten mellan medborgare och politiskt aktiva under årets politikervecka i Järva har hoppet om framtiden smugit sig tillbaka.

Det politiska engagemanget och viljan att förändra har inte gått upp i rök, det har flyttat ut till ytterorterna.

Redan innan Järvaveckan satte igång samlades en rad medborgarrättsorganisationer som Förortsforum för rättvisa i Husby, Rinkeby framtidskommitté, Rött forum och Gulliga folkrörelsen till ett gemensamt upprop om nödvändiga insatser för ortens invånare.

“Vi förorts- och välfärdsaktivister […] är djupt oroade över den tävling mellan politikerna i auktoritära och flyktingfientliga utspel som präglar upptakten till årets valrörelse […] I ett Sverige där finanseliten har tillåtits att ta kommandot ifrågasätter inte politikerna den enorma anhopningen av förmögenheter hos ett fåtal rika, samtidigt som välfärden har skurits ner, privatiserats och fördelats allt mer utifrån plånbokens tjocklek, inte behoven. Följderna är skriande klassklyftor i allt från tandhälsa och livslängd till fattigdom och trångboddhet, segregerade skolor och en grov skattediskriminering av hyresrätter. Något som också förstärker könsförtryck och våld mot kvinnor”, skriver undertecknarna av uppropet och uppmanar till en allians underifrån för en helt annan utveckling.

Kan en bli lyckligare som politisk vänsterdebattör?

Under en av veckans många politikerpaneler, om hur våldet i förorterna kan stoppas, berättade moderatorn Ilyas Hassan (Förorten mot våld) att han från olika håll får höra att folk i orten inte är tillräckligt organiserade. Den stora uppslutningen i seminarietältet (publikplatserna räckte inte till åt alla som var där) visade dock på motsatsen. Ett tydligt bevis på både god och utbredd organisering, slog han fast.

Den folkliga ilskan gentemot orättvisorna blev påtaglig under samtalet och allianspolitikerna möttes ibland av burop och missnöjda repliker från åhörarna. Föga förvånande då alliansens svar på hur vi löser det dödliga våldet är fler poliser, elpistoler och vattenkanoner (när ska de själva förstå hur ytligt och rent ut sagt dumt de resonerar?).

De rödgrönrosa politikerna däremot levererade mer djupgående analyser av situationen vilket ofta applåderades av åhörarna. Arbetslösheten är flera gånger så hög i Järva än i andra stadsdelar, barnfattigdomen är utbredd, familjer är trångbodda, skolorna ojämlika och oron för ekonomin är stor. Därför behöver vi långsiktigt satsa på hyresrätter åt alla, tillgängliga för en rimlig hyra, jämlik utbildning, att var och en ska kunna leva på sitt arbete, och så vidare.

“Det är den sortens trygghet vi ska satsa på i stället för att partierna ska tävla om vem som vill ha mest kameror, vem som vill sätta in flest elpistoler eller vattenkanoner i de här områdena. Det kommer inte lösa någonting på sikt utan tvärtom har vi sett att det skapar ett hat för rättssystemet. Alla partier kan säga att de vill ha en bättre skola till exempel, men i praktiken vet vi vilka partier det är som röstat för det och vilka det är som vill ha privatiseringar”, sa Daniel Riazat (V) i en intervju med mig för Feministiskt Perspektiv.

Jag lämnade Spånga IP och årets Järvavecka med ett leende på läpparna och nyfunnen energi inför valrörelsen. Rikspolitikerna lär fortsätta i samma hjulspår så länge de tillåts göra det, men motståndet växer i våra förorter och kan bara bli starkare. Tack för den politiska vitamininjektionen älskade aktivister och upp till kamp för alla människors lika rätt att leva trygga liv.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se