Stäng
blog-header
januari 16, 2015
Aleksa Lundberg, bloggare
Foto: Manoj Patil/AP/TT

Förvrid inte frågan om surrogatmödraskap att handla om homofobi

Qx.se uppmanar Öppna Moderater hbtq-communityt att inte rösta på Gudrun Schyman i kategorin ”Årets hetero”, inför Gaygalan. Anledningen är att Feministiskt initiativ (Fi) är emot surrogatmödraskap, vilket Öppna Moderater menar är att vara emot ”bögars rätt att skaffa barn”.

De anser att surrogatmödraskap bör vara lagligt i Sverige, även på kommersiell grund, och menar att det är ”olustigt” att Fi är emot detta eftersom partiet har ”profilerat sig stenhårt i hbtq-frågor” och ”gärna viftar med rosa boor och regnbågsflaggor på Pride-festivaler”.

Resonemanget känns mest som smutskastning. Frågan om surrogatmödraskap handlar inte bara om barnlösas rätt att skaffa barn, utan även om kvinnans rätt till sin egen kropp. Dessutom är det flest heterosexuella par som använder sig av surrogatmödrar, så varför göra detta till en fråga om homofobi?

Jag är själv osäker på om jag är för eller emot att surrogatmödraskap legaliseras, men en kan lugnt konstatera att detta är en djuplodande, komplex fråga och inget som är självklart. Det finns tänkvärda argument både för och emot.

Frågan kräver en allomfattande maktanalys eftersom vi vet att fattiga kvinnor i utsatta länder utnyttjas av barnlösa, jämförelsevis rika, västerlänningar som har råd att köpa någon annans reproduktiva förmåga.

Om grund skulle finnas för legalisering i Sverige behöver det ske på altruistisk (icke-kommersiell) väg. Den som bär barnet blir kompenserad för förlorad inkomst under graviditeten, men inte för själva surrogatmödraskapet. Något som i och för sig är svårt att kontrollera.

RFSL – Riksförbundet för homo, bi och transpersoner – ställer sig positiva till legalisering av surrogatmödraskap i Sverige. Efter nogsamma överväganden ska förbundet ha kommit fram till att det är felaktigt att neka enskilda kvinnors möjlighet till självständiga beslut om den egna kroppen.

De ser dock risken att livmoderbärare väljer att bli surrogatmödrar mot sin vilja, av ekonomiska orsaker, och föreslår därför en särskild prövning där surrogatmödraskapet kan avslås om det framkommer att pengabrist finns med i bilden.

Prövningen ska även gälla de som önskar bli föräldrar, på samma sätt som sker inför en adoption, för att säkerställa att barnet hamnar i goda händer.

RFSL tipsar också den som är intresserad av frågan ytterligare  att besöka surrogat.nu.

Kommunpolitikern Freddy Grip (V) svarar på Öppna Moderaters debattartikel via sin hemsida. Han skriver att han drömmer om att bli pappa, men att hans möjlighet att bli förälder aldrig får ställas mot kvinnors rätt till sina egna kroppar.

”Att köpa en livmoder i 9 månader är inget annat än människohandel och allt annat än jämlikt och rättvist”, argumenterar han.

Istället bör det ställas krav på adoptionsbyråer att samarbeta med organisationer som accepterar samkönade par som adoptivföräldrar.

”Detta är tyvärr något som den moderatledda regeringen undvikit att göra. När riksdagen fattade beslut om homoadoptioner 2002 var Moderaternas linje att bara tillåta så kallade närståendeadoptioner, där den ena partnern adopterar den andra partnerns barn, det ökar inte möjligheterna för homoadoptioner precis.”

Freddy Grip vill att vi öppnar upp för så kallade stjärnfamiljer, alltså familjer som bildas förbi de traditionella kärnfamiljernas gränser, och välkomnar Moderaterna att vara med och driva en modernisering av familjelagstiftningen. Han anser dock att intresset hittills varit svalt.

Kanske är det på grund av partiets historia, av att i årtionden ha motarbetat hbtq-personers rättigheter, som Öppna Moderater nu pekar ”homofob-fingret” mot Gudrun Schyman?

Även om Moderaterna inte håller med om Fi:s politik, är det ohederligt att vilja få det till att partiet skulle vara emot hbtq-personers rätt att skaffa barn.

Här är några utdrag från Fi:s partiprogram:

”Fi ska verka för att Sverige aktivt driver homosexuellas och ensamståendes rätt till adoption på lika villkor som andra familjeformer i det internationella adoptionsrådet.”

”Fi ska verka för att rätten till assisterad befruktning ska vara på samma villkor för kvinnor i samkönade relationer som för heterosexuella par, landstingen ska inte prioritera olika eller ta ut olika avgifter.”

” Fi ska verka för kontinuerlig fortbildning för personal inom mödra- och förlossningsvård i könsmakts-, antirasistiska och hbtq-frågor.”

” Fi ska verka för att föräldrautbildning ska erbjudas alla föräldrar oberoende av familjekonstellation.”

Surrogatmödraskap eller ej, vi kan lugnt rösta på Gudrun Schyman att bli ”Årets hetero” 2015.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se