Stäng
blog-header
september 27, 2016
Aleksa Lundberg, bloggare
Bild från en manifestation utanför Migrationsverkets förvar i Märsta för att protestera mot en avvisning av ett tjugotal irakier, 2011. Foto: Claudio Bresciani / TT

”Dom har tagit mitt liv men inte dödat mig”

I Sveriges Radios ”Godmorgon världen” (2016-09-19) bjöds Dick Erixon, redaktör för SD-ägda sajten Samtiden, in till nyhetspanelen för att diskutera regeringens senaste förslag om att utvisa fler papperslösa. Även Dalademokratens chefredaktör Göran Greider och Sydsvenskans politiska chefredaktör Heidi Avellan medverkade.

Debattörerna skrattade artigt åt varandra i samma andetag som Erixon hävdade att regeringen ”sänkt ambitionsnivån” för hur många människor som ska tvingas lämna landet: ”Förut tyckte de att 80 000 skulle ut, nu bara 40 000″.

Greider ansåg att regeringens tuffare tag är nödvändiga även om de kommer orsaka stort mänskligt lidande. ”Men lite då och då borde några av dem som gått under jorden beviljas flyktingamnesti”, menade han. (Vilken hjälte!)

Heidi Avellan ansåg att det förtar effekten av Sveriges rättssäkra asylprövningar om ”alla får stanna”.

Förutom det otroliga i att etablerade journalister småskojar och snudd på håller med en argumentation som kommer direkt från det växande rasistiska partiet Sverigedemokraterna – i en fråga som slår hårt mot människor som SD pekar ut som samhällsproblem – behöver påståendet om att ”Sverige har rättssäkra asylprövningar” synas i sömmarna.

Etikkommissionen i Sverige släppte tidigare i år rapporten ”Dom har tagit mitt liv men inte dödat mig”, vilken tar upp situationen för våldtagna kvinnor på flykt och slår fast att migrationsmyndigheternas bedömningar i samtliga fall förvärrat kvinnornas livssituationer och gjort dem outhärdliga.

Ett fall ser ut såhär:

Mirjam, 32 år, är en romsk kvinna från Kosovo och mor till fem barn, som befinner sig i Sverige sedan 2012. Pappan till barnen dog i hjärtinfarkt 2010. Av skäl knutna till tradition tvingades Mirjam gifta om sig. Den nya mannen brände henne med cigaretter, våldtog henne och försökte även våldta hennes döttrar. Barnen tvingades titta på när modern våldtogs vaginalt och oralt. När familjen kom till Sverige fick de avslag på sin asylansökan vid upprepade tillfällen. Mirjam visade självmordstendenser och efter ytterligare ett avslag 2013 försvann hon. Särkilt den äldsta dotterns mentala hälsa är mycket dålig, då hon befinner sig i ett apatiskt tillstånd och måste sondmatas. Läkarintyg från Sachsska Barn- och ungdomssjukhuset bedömer att flickans tillstånd är livshotande och att en utvisning direkt äventyrar hennes liv. Socialtjänsten i Flen skrev i augusti 2014:

”Familjen är i behov av all hjälp Sverige kan erbjuda […] Myndigheterna i Kosovo saknar helt resurser att ge familjen det skydd de är i behov av och att ge barnen den psykiatriska behandling de så väl behöver.”

Migrationsverkets beslut:

”Den äldsta dottern lider av svår psykisk ohälsa och har även försökt ta sitt liv […] Hon befinner sig i ett apatiskt tillstånd av allvarlig grad med stor risk för försämring till djup apati och kontaktlöshet. Hennes tillstånd är livshotande och en utvisning till Kosovo innebär en direkt och konkret fara för hennes liv […] Vad gäller åberopade medicinska hindren mot verkställighet finner Migrationsverket att dessa inte är av sådan art och karaktär som avses i 12 kap. 18§ Utlänningslagen. Verket finner därför att det inte föreligger skäl att […] bevilja barnen uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket har i beslutet beaktat barnens bästa.”

Varenda kotte med en gnutta empati i kroppen borde se det som självklart att Sverige ska göra allt i sin makt för att skydda människor från en sådan rättsvidrig behandling som ovan nämnd. Men empati och medmänsklighet är inte på modet 2016.

I public service kommer man med stor sannolikhet fortsätta mystycka ändå, Sverigedemokraterna lär fortsätta växa och nazismen fortsätter breda ut sig i etablerade medier, utanför synagogor och på Nordens största bokmässa som säger sig värna det fria ordet.

Det kan inte bli tydligare vilka det drabbas – krossas totalt – i dagens demokratiska ordning, där människor kallblodigt avvisas mot en sannolik död efter ”rättssäkra asylprövningar” och där yttrandefriheten används som argument för att ta ytterligare steg mot avgrunden.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se