Stäng
blog-header
april 10, 2018
Aleksa Lundberg, bloggare
Foto: Ted S. Warren/AP/TT

Diskussioner om kön kräver ödmjukhet

Den senaste tiden har frågan om ”vad kön egentligen är” stått i fokus för en, stundtals infekterad, debatt på landets kultursidor. Efter att Kajsa Ekis Ekman i sin artikel ”Könet i knoppen” ifrågasatt idén att varje människa själv ska kunna definiera sitt kön, enligt upplevd könsidentitet, var det många som reagerade. Flera ansåg att Ekman anslöt sig till en transfob retorik, medan andra kände att hon satte ord på tankar de själva hade.

Under flera veckors tid kunde den som hängde med i svängarna skönja hur det växte fram två ”läger”, ett transinkluderande och ett mer traditionellt där kön definieras utifrån kropp. Ekman själv menar att hon snarare ställt frågor, snarare än kommit med påståenden. Hon menar också att hennes tes inte främst handlar om transpersoner, utan samhället. Oavsett vilken ”sida” en befinner sig på finns all anledning att kyla ned känslorna en aning och på allvar sätta sig in i ämnet. Det är nämligen inte alls enkelt.

Först och främst är det viktigt att klargöra hur lite vi som samhälle faktiskt vet om kön. En hel del skribenter och debattörer har använt formuleringar som ”när vi nu omdefinierar synen på kön” och insinuerar på det viset att det redan finns en enhetlig uppfattning. Det är inte sant. I en artikel på nyhetssajten Feministiskt Perspektiv klargörs det tydligt hur kön, till och med i lagtexten, definieras olika i olika paragrafer.

I Diskrimineringslagen är kön lika med ”att vara kvinna eller man” samtidigt som diskrimineringsgrunden ”könsöverskridande identitet och uttryck” -i samma lagtext- förklaras ”att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel(…)ger uttryck för att tillhöra ett annat kön”.

Binära transpersoner (som bytt juridiskt kön) anses vara kvinnor eller män, medan övriga i transgruppen beskrivs ha ”könsöverskridande identitet och/eller uttryck”. När man mäter jämställdhet i Sverige ingår alltså redan vi som ändrat vår könstillhörighet, samtidigt som en mer inkluderande syn på kön handlar om att även omfamna icke-binära, till exempel.

När det kommer till intersexpersoner (som rent fysiskt är mellan könen) gäller andra regler än för transgruppen när det juridiska könet bestäms. Då är det plötsligt inte den självupplevda könsidentiteten som styr, utan åt vilket håll den fysiska utvecklingen pekar. Något som många innersex-aktivister länge kritiserat, eftersom flertalet barn som opereras i tidig ålder inte alltid identifierar sig med könet de påtvingats.

En stor oro många feminister verkar dela är att den könsuppdelade statistiken kan bli lidande ifall vi själva ges rätten att byta vårt juridiska kön. I tidningen ETC beskriver poeten och transaktivisten Nino Mick sina tankar såhär:

”Om juridiskt kön tas bort är jag övertygad om att det går att lösa statistik på ett både transinkluderande och mer pricksäkert sätt. Men om nya metoder blir mer resurskrävande så är jag orolig för vem den notan hamnar hos. Det får inte bli en smäll för feministiska verksamheter som redan går på knäna.”

Jag delar Micks oro för att kvinnojourer och transorganisationer riskerar bli förlorarna om våra intressen ställs emot varandra. Som alltid i ett samhällssystem där ”money talks” är det inte främst människan som står i centrum, utan kostnadseffektivitet. En viktig aspekt att ta med sig när tongångarna eventuellt hårdnar och skyttegravar grävs. Vi är alltid starkare tillsammans än splittrade.

Och, som ni märker, är det här med kön och hur det bör definieras allt annat än självklart. Vi har alla personliga erfarenheter av att tillhöra (eller inte tillhöra) ett kön och vill därför vara med i denna viktiga diskurs. Alla röster räknas och diskussionerna fortsätter. I en sansad ton -om jag får önska- och med respekt för att ämnet, milt uttryckt, är komplext.

Sök på Politism.se