Stäng
blog-header
januari 24, 2017
Aleksa Lundberg, bloggare
SD:s partiledare Jimmie Åkesson. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Detta väntar om SD ges politisk makt

Sedan i fredags heter USA:s president Donald Trump. En bufflig mångmiljardär som, trots att han föddes med silversked i mun, säger sig vara en man av folket. När verkligheten ser ut på ett sätt han ogillar förnekar han den och när media rapporterar om sakernas tillstånd avfärdas de som lögnare.

Redan under Trumps första dag på jobbet togs flikarna för klimatarbete och HBTQ-rättigheter, föga förvånande, bort från Vita Husets hemsida.

Samtidigt – hemma i Sverige – har det rasistiska partiet Sverigedemokraterna (SD) lyckats bli näst största parti (enligt Aftonbladets/Inizios mätning) och Moderaternas partiledare Anna Kinnberg Batra meddelar att hon vill leda en alliansregering som vilar på stöd av SD. Vilket bara kan tolkas som det första stora steget mot att ge partiet reell makt och inflytande.

Man kan läsa SD:s principprogram för att kunna ge en inblick i vad som kan väntar oss:

Precis som för Trump står HBTQ-rättigheter inte särskilt högt på SD:s prioriteringslista. De anser att det finns ”nedärvda biologiska skillnader” mellan män och kvinnor och är övertygade om att kärnfamiljen har bäst grundförutsättningar att ge barn ”en stabil och trygg uppväxtmiljö”. De motsätter sig statligt sanktionerad adoption för ensamstående, samkönade par och polyamorösa grupper, vilka inte heller ska få skaffa barn genom assisterad befruktning.

HBTQ-äktenskap är ingen rättighet i SD:s Sverige utan upp till ”de religiösa församlingarna själva att avgöra huruvida vigselakten skall utsträckas att gälla andra” än heterosexuella.

Som ”infödd svensk” ska en kunna ”upphöra att vara del av den svenska nationen” om en ”byter lojalitet, språk, identitet eller kultur”.

SD vill som bekant kraftigt begränsa invandring överlag, men särskilt från länder ”där kulturen och värdegrunden starkt avviker ifrån den svenska”.

”Det är uppenbart så att vissa kulturer är bättre än andra på att slå vakt om grundläggande mänskliga rättigheter”, menar SD. ”Detta gör att dessa kulturer, i våra ögon är bättre än de kulturer som inte vill eller förmår att skapa goda levnadsvillkor…”

Under nazisternas storhetstid gjordes judar till syndabockar för allt. De var ”giriga”, ”omoraliska” och skulle bekämpas innan de hann förgöra ”den ariska rasen”. På liknande vis ser SD i dag på muslimer.

”Islam och i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren är enligt Sverigedemokraternas uppfattning den religiösa åskådning som visat sig ha svårast att harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska kulturen. Islamismens inflytande på det svenska samhället bör därför i största möjliga utsträckning motverkas och invandringen från muslimska länder med starka inslag av fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad.”

SD har den assimileringspolitik som fördes i Sverige under 1960-talet som stark förebild, där ”majoritetskulturen” var ”överordnad andra nationers kulturer inom den svenska statens område”. Allt statligt och kommunalt stöd ”som syftar till att invandrare skall bevara och stärka sina ursprungliga kulturer och identiteter” ska dras in och ”stödet till bevarandet och levandegörandet av det svenska kulturarvet” ska öka.

Anna Kinberg Batra menade i söndagens Agenda att M kan tänkas söka stöd av SD gällande exempelvis ”bullerregler”. Yeah, right. Båda partierna vill ju stärka de marknadsekonomiska krafterna, så där finns flera sakpolitiska förslag att få gehör för. Men frågan är bara vad SD kommer begära i utbyte vad gäller makt och inflytande över andra frågor.

Det är en tidsfråga innan vi hör Kinberg Batra yttra orden: ”Politiskt samarbete är ett givande och tagande” för att därefter ge Åkesson mandat att skära i utsatta gruppers mänskliga rättigheter.

Håll i hatten; berg och dalbanan från helvetet har bara börjat åka. Men låt inte den politiska depressionen lägga sig som en våt filt över initiativförmågan.

Ta varje chans som ges att dra i nödbromsen.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se