Stäng
blog-header
april 4, 2017
Aleksa Lundberg, bloggare
Rasistiska Nya Tider ställde ut för första gången under fjolårets Bok-och biblioteksmässa. Hos en annan utställare löd rubriken "Svenska för alla". Ett Sverige för alla förutsätter dock att vi gemensamt gör motstånd mot den växande rasismen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Cut the crap – Nya Tider har direkta kopplingar till den rasideologiska miljön

Efter att ha läst Gellert Tamas bok ”Det svenska hatet”, en kartläggning av Sverigedemokraternas väg till riksdagen, är det speciellt ett skeende som upptar mina tankar.

Tamas visar bland annat på sambanden mellan Kent Ekeroths engagemang inom counterjihadrörelsen (som enligt Expo genomsyras av föreställningar att det pågår en ”islamisering” av Europa) och SD:s politiska utspel.

Under SD:s landsdagar i oktober 2009 höll Ekeroth ett ideologiskt brandtal, vilket Tamas menar byggde på samtliga bärande element inom counterjihadrörelsen; Konspirationsteorier om ”Eurabia” (att Europa skulle vara på väg att islamiseras), fantasier om ”det  tusenåriga kriget mellan islam och väst” och jämförelser mellan islam och nazismen.

”´Detta kan vara slutet på det fria och öppna samhälle som vi värnar´ sa Ekeroth och påpekade att det tyvärr bara var SD som verkade förstå den stora och akuta faran […]´Om detta är deras (muslimernas) tack, då har jag bara en sak att säga dem: Tack och adjö! Åk hem!´”, återger Tamas Ekeroths ord.

Efter talet, vilket islamologiprofessorn Jan Hjärpe menar bär ”raka paralleller till nazisternas retorik på 1930-talet”, ställde SD:s partistyrelse sig upp i bänkraderna och applåderade. Dagen därpå publicerades en debattartikel av Jimmie Åkesson i Aftonbladet:

”För 20 år sedan tror jag att de flesta svenskar skulle ha mycket svårt att tänka sig att islam skulle komma att bli Sveriges näst största religion, […] att ledande muslimska företrädare skulle framföra krav på införandet av sharialagar […], att svenska skolor skulle införa nya lov för att fira avslutningen på Ramadan samtidigt som kyrkliga skolavslutningar förbjuds […] Frågan är hur det ser det ut om ytterligare några decennier, när den muslimska befolkningen […] har flerdubblats i storlek och många av Europas större städer […] med största sannolikhet har en muslimsk majoritet”, skrev Åkesson som en städad version av Ekeroths tal.

Året därpå valdes SD in i riksdagen.

Att Aftonbladets publicerade Åkessons artikel skapade en intensiv debatt. Bidrog tidningen till yttrandefrihet eller till hets mot muslimer?

Enligt Tamas bidrog debatten i sig till att sambanden, mellan Ekeroths tal och Åkessons artikel, överskuggades. Och att det skulle dröja ända tills Anders Behring Breivik begick sina fruktansvärda terrordåd innan medierna till fullo förstod kopplingen mellan den nya SD-retoriken och ”den counterjihadistiska ideologi som spreds av ledande företrädare som Ekeroth. Och som ivrigt lästes av en ung norsk man som äntligen trodde sig ha sett ljuset”.

I dag, nästan åtta år senare, är debatten om rasistiska åsikter och yttrandefriheten fortfarande aktuell. Till exempel diskuteras om tidningen Nya Tider, djupt förankrad i den rasideologiska miljön och med direkta kopplingar till SD, bör få ställa ut på Bok- och biblioteksmässan även i år.

Samtidigt, i ett medielandskap som snarare verkar söka konfliktytor än att vilja förstå samband, står SD (som är med och utformar innehållet i Nya Tider) med urstarkt stöd i opinionen. Hédi Fried, överlevare av förintelsen, berättar för Kulturnyheterna i SVT att hon bojkottar Bokmässan, då Nya Tiders medverkan snarare är att betrakta som propaganda än yttrandefrihet. Jag håller med och gör detsamma. Aktivismen får dock inte sluta där.

Kunskapen om vilka Nya Tider är – och hur kopplingarna mellan dem och exempelvis SD, Avpixlat, Nordiska motståndsrörelsen och counterjihadrörelsen ser ut – finns och det är vår plikt som medborgare i ett demokratiskt land att förstå sambanden och bjuda motstånd.

Det krävs en grundläggande överenskommelse om allas lika värde för att vi alla ska kunna yttra oss fritt.

Sök på Politism.se