Stäng
blog-header
november 1, 2016
Aleksa Lundberg, bloggare
Foto: Claudio Bresciani/SCANPIX/TT

Ann Heberlein ger uttryck för ”nyrasism”

I en krönikaLedarsidorna.se menar Ann Heberlein, lektor i etik vid Lunds universitet, att det är dags att ”överge drömmen om mångkultur och integration” och hög tid att prata om assimilering av ”nysvenskar”.

Hon rättfärdigar sina tankar med Mångfaldsbarometerns senaste (och mycket oroande) rapport om försämrade attityder gentemot utlandsfödda. Den visar att svenskarnas positiva attityder till att nyanlända ska ges samma sociala och kulturella rättigheter som svenska medborgare, har minskat. Från 77 procent 2014 till 55 procent i årets mätning.

50 procent uppfattar stora olikheter mellan den svenska kulturen och kulturer från Mellanöstern och Afrikas kontinent  och många vill inte ens bo granne med folk som härstammar från någon av dessa regioner.

Fereshteh Ahmadi, forskare och huvudansvarig för Mångfaldsbarometern, menar att siffrorna visar på en förändring av våra värderingar och att den riskerar att spridas. Det är oroande, men i dagsläget kan en inte säkert säga åt vilket håll utvecklingen kommer gå.

”Allt handlar om vad som händer i världen och hur stark den antirasistiska rörelsen lyckas bli i Sverige och globalt”, menar Ahmadi i en intervju för SvD.

Analysen upprör Heberlein. Hon anser det vara märkligt ”för att inte säga ett tjänstefel” att professorn ”inte ser det mest uppenbara problemet”, nämligen ”det extremt stora antalet asylsökande som sökt sig till Sverige sedan 2014”.

Detta ”extrema” antal innebär en stor ansträngning för alla medborgare, myndigheter och verksamhetsområden, skriver Heberlein. Folk reagerar helt enkelt på att konstiga typer, från läskiga kulturer och med farliga värderingar gör intrång på ”vårt” territorium, för att hårdra retoriken.

”Muslimer är inte alltid så hågade att anpassa sig till den svenska kulturen(…) Mångfaldsbarometerns resultat är en signal om att många människor är oroliga. Framväxten av parallella etiska system, (…) värderingar och normer som skiljer sig från svenska – hotar sammanhållningen och tilliten i vårt samhälle”, kräks etik-professorn.

I likhet med SD vill Heberlein nu alltså skrota den så kallade ”drömmen om integrering”. I stället ska vi tvinga människor att assimileras. Det vill säga; vi ska bli lika. Tycka lika. Tänka lika. Vilja lika. Sverige åt de med svenska värderingar.

Ja, det finns samhällen som är mindre jämlika än det svenska. Det handlar främst om att vi kommit olika långt i demokratiutveckling. Att våra religioner skulle vara väsensskilda och att just islam inte går att förena med mänskliga rättigheter är dock en vansinnig analys.

Alla religioner, kristendomen inkluderad, har potential att vara lika farliga om makten hamnar i händerna på bokstavstroende fanatiker. De som, enligt Heberlein, nu ”massinvandrar” till Sverige är inte en massa terrorister (att det ens ska behöva nämnas). Det är tvärtom ofta just ISIL/Daesh de flyr ifrån.

Till takterna av Sverigedemokraternas framgångsvals och Soldiers of Odins stöveltramp gräver den en gång så kloke Heberlein sig allt djupare ner i nyrasism. Och vad är då nyrasism?

Eftersom det tjatas om att ”rasistkortet dras så snart någon öppnar truten om invandring” är det svårt att benämna teorier likt Heberleins som just rasistiska. Begreppet är infekterat, ibland rörigt och förvirrande. Därför har Daniel Rydén i en artikel skrivit om vikten av att känna till vilken sorts rasism en angriper här. Där finns beskrivningar av olika rasistiska uttryck. Nyrasism, även kallad kulturrasism, är ett av dem. När en förstår skillnaden mellan de olika uttrycken finns ingen anledning att skräda orden längre.

För det är faktiskt just rasism det här handlar om.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se