Stäng
blog-header
november 11, 2013
Agneta Berge, bloggare
Vårdmanifestation för högre löner. Inom vården finns ett antal kvinnodominerade, mycket lågt avlönade yrkesgrupper. Foto: Adam Ihse/TT

Sveriges kvinnor jobbar gratis resten av året

Det är inte det obetalda hemarbetet som rubriken anspelar på. Utan det gäller strikt förvärvsarbete. Och för detta är rålönegapet, det vill säga kvinnors genomsnittliga lön som andel av mäns genomsnittliga lön, när alla löner är omräknade till heltidslöner, ungefär 86 procent.

Om bloggen

Agneta Berge är nationalekonom och tidigare utredare på LO. Hon skriver gärna om skatter, inkomstfördelning och det mesta som har med arbetsmarknaden att göra. I övrigt gillar hon systerskap och separatism.

Sök på Politism.se