Stäng
blog-header
februari 19, 2014
Agneta Berge, bloggare
"Och så säger vi att det blir högre tillväxt och lägre arbetslöshet. Det måste de väl gilla?" Foto: Bertil Ericson/TT

Skatteintäkterna har minskat — och privatiseringsfans är vinnarna

Alliansregeringen har sänkt skatterna med runt 140 miljarder kronor sedan den tillträdde och skattekvoten* är lägre nu än då. Om detta råder inga tvivel.

Däremot divideras det kring huruvida skatteintäkterna i sin tur har ökat eller minskat, till följd av skattesänkningarna.

I en rapport från januari i år menar Svenskt Näringsliv att skatteintäkterna har ökat, trots att skatterna har sänkts. Rapporten redovisar bland annat de totala skatteintäkterna justerade för inflation (alltså i ”fasta priser”, eller ”realt värde”) och reala skatteintäkter per person i åldern 16-64 år. Enligt dessa mått är skatteintäkterna realt högre år 2013 än år 2000. Skatteintäkterna per person i åldern 16-64 år ser därtill ut att vara i stort sett lika höga år 2013 som år 2006, när nuvarande regering tillträdde.

Men om vi vill veta hur mycket resurser vi har att använda per person i offentlig sektor, där bland annat välfärden ingår, bör vi titta på hur mycket skatteintäkter vi har per person i hela befolkningen, och inte bara i åldern 16-64 år. Detta missar Svenskt Näringsliv. Och som LO:s chefsekonom Ola Pettersson skriver på tisdagen i en artikel på Brännpunkt så har dessa skatteintäkter sjunkit under regeringens år vid makten.

Om bloggen

Agneta Berge är nationalekonom och tidigare utredare på LO. Hon skriver gärna om skatter, inkomstfördelning och det mesta som har med arbetsmarknaden att göra. I övrigt gillar hon systerskap och separatism.

Sök på Politism.se