Stäng
blog-header
april 25, 2014
Agneta Berge, bloggare
Foto: Christine Olsson/Scanpix

Skatteintäkterna har minskat med alliansen, Helmerson

Idag skriver Dagens Nyheters ledarskribent Erik Helmerson att skattekvoten* har minskat under alliansregeringen. Men, säger han, skatteintäkterna har samtidigt ökat.

I diagrammet nedan visas utvecklingen av reala (alltså justerade för inflation) skatteintäkter per capita respektive av skattekvoten, för åren 1999-2013. Skatteintäkterna är den heldragna linjen och ska läsas mot den vänstra axeln, medan skattekvoten är den streckade linjen och ska läsas mot den högra axeln.

Som diagrammet nedan visar har skattekvoten sjunkit stadigt sedan år 2000. Då tog vi ut 51 procent av BNP i skatter, jämfört med 45 procent år 2013.

Skatteintäkterna per capita ökade fram till år 2007 och sjönk sedan ganska kraftigt till år 2009, för att sedan ha ökat något. Och skatteintäkterna per capita är lägre år 2013 än år 2006, när alliansregeringen tog över makten. Vi har runt 7000 kronor mindre per person i gemensamma resurser idag, jämfört med år 2006.

Skatteintäkter per capita i fasta priser (heldragen linje, vänster axel) och skattekvot i procent (streckad linje, höger axel), 1999-2013 (brutna axlar)

skatter per capita

Källa: Konjunkturinstitutet, egna beräkningar

Helmerson har alltså rätt i att skattekvoten har minskat under alliansregeringen. Problemet är bara att även skatteintäkterna har gjort det.

*Skattekvoten är skatteintäkterna som andel av BNP. Helmerson använder dock det negativt laddade begreppet skattetryck, istället för det neutrala begreppet skattekvot.

Om bloggen

Agneta Berge är nationalekonom och tidigare utredare på LO. Hon skriver gärna om skatter, inkomstfördelning och det mesta som har med arbetsmarknaden att göra. I övrigt gillar hon systerskap och separatism.

Sök på Politism.se