Stäng
blog-header
april 2, 2014
Agneta Berge, bloggare
Foto: Hasse Holmberg/TT

Sjukvården ska bygga på jämlikhet, Ludvigsson

I grunden uppskattar jag den text som Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet, skrev i måndags. Hon försöker nämligen lyfta diskussionen om våra välfärdstjänster i allmänhet, och sjukvården i synnerhet, till en principiell nivå. Till att diskutera vilka värden och ideal som ska forma välfärden.

Och detta är gott. För när det gäller välfärden kommer just grundläggande värderingar och ideologiska ståndpunkter för sällan fram i dagsljuset. Detta trots, eller kanske på grund av, att de är helt avgörande för förståelsen av diskussionen som förs.

Men det är också ungefär så här långt som jag håller med Ludvigsson. För sedan står det klart att hon förespråkar en sjukvård som inte ska bygga på en princip om jämlikhet.

Till att börja med förväxlar dock Ludvigsson jämlikhet med likriktning. Hon skriver att ”krav på fullständig likhet” gör patientens behov sekundära.

Det har hon rätt i.

Men jämlik vård betyder inte att alla ska få exakt samma behandling ordinerad. Utan det betyder att alla har samma rätt till vård utifrån deras behov, oavsett vilken maktposition eller plånbok de har. Behoven är alltså det primära i en jämlik vård. Inte det sekundära, som Ludvigsson kommer fram till genom sin förväxling.

Vidare är Ludvigsson mycket tydlig med konflikten mellan vänsterns och högerns värderingar och syn på välfärden, som hon beskriver som spännvidden mellan ”å ena sidan den generella välfärdsstaten, å andra sidan den selektiva med behovsprövning och tilläggsförsäkringar”.

Ludvigsson lyfter möjligheten att låta patienter finansiera en större del av vården ur egen ficka, istället för att vi gör det gemensamt via skatter, som en väg att gå för att skapa större patientinflytande.

Hon ansluter sig därmed till de allt fler röster som hörs från höger om just en önskan att privatisera även finansieringen av vår välfärd. Eller för att genomföra det som kan kallas välfärdens tredje privatiseringsvåg.

Om bloggen

Agneta Berge är nationalekonom och tidigare utredare på LO. Hon skriver gärna om skatter, inkomstfördelning och det mesta som har med arbetsmarknaden att göra. I övrigt gillar hon systerskap och separatism.

Sök på Politism.se