Stäng
blog-header
juni 13, 2014
Agneta Berge, bloggare
Foto: Adam Ihse/TT

Seko:s sak är allas vår sak

Strejken mellan Seko och Almega fortsätter. Igår gav medlarna ett bud som Seko inte kunde acceptera eftersom det inte reglerade användandet av timanställningar.

Seko tar en strid för att upprätthålla anständiga villkor på svensk arbetsmarknad. För att ett företag inte ska kunna lägga ett underfinanserat bud vid en upphandling, och sedan leva upp till den låga kostnaden genom att låta personal och resenärer betala i form av sämre villkor och service. För att ett företag inte ska kunna säga upp sin personal för att återanställa dem på deltid och tidsbegränsade anställningar.

Striden är viktig. Dess verkningar sträcker sig utanför Öresundstågen, som är konfliktens upprinnelse. Hela arbetsmarknaden påverkas av det systemskifte vi bevittnar, där otrygga anställningar blir allt vanligare (läs tex här eller här). Där arbetsgivare får allt mer makt på arbetskraftens bekostnad.

Och uppslutningen bakom Seko är stor.

Än så länge har sex fackförbund inom LO varslat om sympatiåtgärder:

IF Metall: ”Konflikten är av betydelse för tryggheten på hela den svenska arbetsmarknaden.”

Hotell- och restaurangfacket: ”Problemen är precis de samma i vår bransch – ett orimligt överutnyttjande av timanställda. SEKO:s kamp för schysta villkor är också vår.”

Kommunal: ”Denna systematiska nedmontering av arbetstagarnas villkor är ett direkt eko av vad som pågår i städbranschen. Därför inbegriper vårt sympativarsel vår egen kamp för att minska visstidsanställningarna i städbranschen.”

Elektrikerna: ”Det är orimligt att företag först dumpar sig in på en marknad och sedan gör löntagare arbetslösa eller tvingar dem att sitta på pass vid telefon för att eventuellt få en otrygg timmanställning.”

Fastighets: ”Om Almega vinner det här kan arbetsgivarna fortsätta att utnyttja situationen och fortsätta att omvandla heltidstjänster till deltidstjänster. Det kan vi inte acceptera.”

GS: ”Otrygga anställningar har blivit allt vanligare på svensk arbetsmarknad. Veolias agerande gentemot sina anställda är bara ett exempel på detta.”

Uppdatering 2014-06-17, ytterligare tre LO-förbund har varslat om sympatiåtgärder:

Målareförbundet: Deltids- och timanställningar ger löner som inte går att leva på. De tvingar in de anställda i en situation med jakt på extrajobb och utan möjlighet att planera vardag och ett normalt familjeliv. Detta är ingen riktning som andas modernitet och framtidsanda.”

Livsmedelsarbetareförbundet: ”Så här får det inte se ut på svensk arbetsmarknad.”

Transport: Den strid som Seko tar för att få anständiga villkor gäller hela arbetsmarknaden.”

Uppdatering 2014-06-18, ytterligare två LO-förbund har varslat om sympatiåtgärder:

Handelsanställdas förbund: Seko:s sak är också vår. Inom Handels avtalsområden har många otrygga anställningar och vi ser med stor oro på en systematisk nedmontering av löntagares rättigheter.”

Byggnads: ”Det är tydligt att man i jakten på pressade priser tar det anbud som ligger lägst och då får de anställda betala priset genom att bli uppsagda och sedan anställas på nytt till sämre villkor och lägre löner. Det är inte acceptabelt.”

Pappers:Sekos kamp mot Veolias attack på anställningsskyddet har Pappers helhjärtade stöd.”

Flera fackliga organisationer har även uttryckt sitt stöd för Seko:s strejk:

Journalistförbundet: ”Kampen för alla anställdas villkor och trygghet är nödvändig att ta. Vi ser i flera olika branscher, inklusive vår egen, hur arbetsgivare allt oftare använder sig av bemanningsanställda och visstidsanställda som ges mycket dåliga arbetsvillkor.”

Finansförbundet: ”Många arbetsgivare har satt i system att runda avtal och lagstiftning genom att lägga ut delar av verksamheten till bemanningsföretag som har lägre löner och sämre villkor. Svensk fackföreningsrörelse har därför alla skäl att stå emot och ta strid för anställningstryggheten.”

FTF — facket för försäkring & finans: ”Den konflikt som Seko nu tvingas ta, handlar om frågor som berör hela den svenska arbetsmarknaden.”

LO:s styrelse: ”Det är dags att sätta stopp för otrygga anställningar.”

Uppdatering 2014-06-17, fler fackliga organisationer stöder Seko:s strejk:

Handelsanställdas förbund: ”Inom Handels avtalsområden har många otrygga anställningar och vi ser med oro på utvecklingen — vi ställer oss helt bakom Sekos krav på ordning och reda när det gäller anställningsvillkoren i den allt mer avreglerade järnvägsbranschen.”

Byggnads: ”Byggnads medlemmar vet mycket väl hur det är att leva med ständig prispress, försämrade arbetsvillkor och otrygga anställningar. Byggnads står helt bakom Seko i denna konflikt.”

Transport:Vi kan aldrig acceptera att sådana här metoder får fäste på svensk arbetsmarknad. Transport står helhjärtat bakom Sekos kamp för ordning och reda i järnvägsbranschen och medlemmarnas rätt till trygga anställningar.”

Musikerförbundet: ”Vi stöder Sekos konfliktåtgärder och deras kamp för trygga anställningar.”

Pappers:Företaget har varslat 250 anställda om uppsägning med avsikt att återanställa dem på sämre villkor. Om detta skulle lyckas riskerar samma slags försämringar att spridas till stora delar av den svenska arbetsmarknaden.”

Och både TCO och Akademikerförbundet SSR har skrivit bra texter om strejkrätt och proportionalitet, och om att strejkrättsmotståndare saknar grund när man ser till hur många strejker vi egentligen har i Sverige.

Även bland allmänheten är stödet för strejken starkt.

Inte nog med att det är fint och viktigt med brett stöd inom fackföreningsrörelsen — det blir också tydligt hur Seko:s sak faktiskt är allas sak.

Idag tillhör vi alla Seko.

Om bloggen

Agneta Berge är nationalekonom och tidigare utredare på LO. Hon skriver gärna om skatter, inkomstfördelning och det mesta som har med arbetsmarknaden att göra. I övrigt gillar hon systerskap och separatism.

Sök på Politism.se