Stäng
blog-header
september 28, 2014
Agneta Berge, bloggare
Foto: Erik Mårtensson/TT

Ostkonsumtion orsakar inte death by lakan, Segerfeldt

Fredrik Segerfeldt, liberal debattör med bakgrund i bland annat Svenskt Näringsliv och Timbro, konstaterade i Expressen i veckan att LO har ansvar för att driva M-väljare i famnen på SD. Detta gjorde han genom att först tillskriva LO makten över:

a) ginikoefficienten, eller med andra ord, hela inkomstfördelningen

b) den offentliga välfärdens totala utgifter

c) hela arbetsmarknaden

Helt enligt rimlighetens alla regler.

I nästa steg i sitt argument konstaterade Segerfeldt att ekonomisk jämlikhet, ambitiös välfärd och en stark partsmodell på arbetsmarknaden i sig skapar ökat politiskt inflytande för rasistiska partier. Detta baserade han på analyser som

1) så vitt jag utifrån debattartikeln kan bedöma verkar för godtyckligt konstruerade (särskilt på de analyser han själv har gjort)

2) saknar många relevanta variabler att kontrollera för, och

3) är rent korrelativa, eller med andra ord, inte påvisar något orsakssamband

Det vill säga: Segerfeldts analyser säger i stort sett ingenting.

Ett exempel på en av Segerfeldts egensnickrade analyser är att han tar 18 länder i västvärlden (oklart vilka och varför just dessa) och delar in dem i två lika stora grupper (varför just den inledningen görs är oklart) utifrån deras utgifter för välfärden: en grupp med de nio högsta utgifterna och en grupp med de nio lägsta utgifterna. Sedan kollar han hur många länder i respektive grupp som har minst ett rasistiskt parti i sitt parlament, och kommer fram till att det är 4 i gruppen med de lägre välfärdsutgifterna och 6 i gruppen med de högre.

Och där är Segerfeldts case closed: högre välfärdsutgifter leder till att rasistiska partier får större chans att sitta i parlament. Och eftersom LO, som alla vet, har all makt över det offentligas välfärdsutgifter är det LO:s fel att SD växer!

Men korrelationer, i synnerhet av den typen som Segerfeldt ägnar sig åt, låter oss inte dra skarpa slutsatser om orsakssamband.

En korrelation mellan två variabler anger hur de variablerna samvarierar och mäts mellan -1 och 1, där 0 betyder att det inte finns någon samvariationen. Om korrelationen istället är -1 eller 1 så samvarierar två variabler perfekt (korrelationen är hundraprocentig, antingen negativt eller positivt).

Men om två variabler korrelerar så kan det vara den ena som påverkar den andra, eller så kan det vara den andra som påverkar den ena, eller så kan det vara helt andra variabler som påverkar de två som vi mäter. Korrelationer ger oss alltså ingen information om kausala samband.

Låt oss illustrera med ett par exempel:

Korrelationen mellan ostkonsumtion per kapita i USA och antal dödsfall i USA till följd av att folk har trasslat in sig i sina lakan är 95-procentig (det vill säga, nära nog perfekt). Men samvariationen beror antagligen inte på att en befolknings ostkonsumtion orsakar death by lakan, eller för den delen tvärtom, att death by lakan orsakar ostkonsumtion (hämtad från tylervigen.com):per-capita-consumption-of-cheese-us_number-of-people-who-died-by-becoming-tangled-in-their-bedsheets

Inte heller är det nog så att USA:s utgifter för vetenskap, rymden och teknologi orsakar antalet självmord i USA som sker genom hängning, strypning eller kvävning, eller för den delen att denna typ av självmord gör att USA satsar mer resurser på vetenskap, rymden och teknologi. Men korrelationen mellan variablerna är 99-procentig (hämtad från  tylervigen.com):

xqOt9mP

Men att Segerfeldts tveksamma korrelationer säger nära nog ingenting hindrar honom alltså inte från att beväpnad med dem dundra att kampen mot SD:s framgångar måste utkämpas genom att föra krig mot LO.

Låt oss därför också minnas att detta är samma Segerfeldt som tidigare har tillskrivit LO ansvar för arbetslösheten såväl som för Lampedusatragedin. Han har också sagt att rasism inte är det största samhällsproblemet, utan att det är LO.

Så om vi får tro att Segerfeldt vet tillräckligt mycket om statistiska samband för att förstå att hans inte tillåter kausala slutsatser, så kanske denna attack helt enkelt bäst förstås som den senaste i hans korståg mot LO. Att en drivkraft bakom debattartikeln är att få slå mot LO, även om det görs till priset av intellektuell ohederlighet.

Om bloggen

Agneta Berge är nationalekonom och tidigare utredare på LO. Hon skriver gärna om skatter, inkomstfördelning och det mesta som har med arbetsmarknaden att göra. I övrigt gillar hon systerskap och separatism.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se