Stäng
blog-header
februari 22, 2015
Agneta Berge, bloggare
Foto: Christine Olsson/Scanpix

Miljarderna som svenskar gömmer utomlands

Storbanken HSBC har hjälpt rika svenskar att gömma kapital i utlandet för att slippa betala skatt här i Sverige. Det avslöjade Ekot häromveckan, och det handlar om mångmiljonbelopp för var och en av dessa drygt 500 personer.

Men det är nog bara toppen av ett isberg, skriver Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, på bloggen Ekonomistas.

Att uppskatta hur stora belopp som göms undan för att undvika skatt är till sin natur knepigt — det är ju kapital som ägaren hoppas inte ska upptäckas. Men genom att använda dels betalningsbalansen (en sammanställning av ett lands reala och finansiella transaktioner gentemot utlandet), dels hushållens sparande i nationalräkenskaperna samt i finansräkenskaperna, försöker Waldenström göra en uppskattning av hur stor kapitalflykten är.

De två metoderna ger olika mått och skillnaden mellan dem är stor. Det minskar beräkningarnas trovärdighet, så siffrorna ska inte tas som sanningar, precis som Waldenström poängterar. Men de pekar åt samma håll och kan ge en fingervisning om värdet på det kapital svenskar gömmer undan utomlands.

Diagrammet nedan är hämtat från Waldenströms blogginlägg på Ekonomistas. Enligt hans beräkningar kan svenskars kapitalflykt värderas till 468 eller 1295 miljarder kronor år 2014. Det motsvarar 12 respektive 33 procent av Sveriges BNP och kan jämföras med att hela svenska statsbudgeten för 2015 är 870 miljarder kronor.

Särskilt anmärkningsvärt är att kapitalflykten inte verkar ha dämpats av att förmögenhetsskatten avskaffades 2007 — snarare tvärtom.

Waldenström kapitalflykt

I Sverige fortsätter risken för fattigdom att öka, hundratusentals går fortfarande utan jobb och frågan om hur de växande behoven av trygghet, omsorg och bostäder ska täckas är ständigt på tapeten. Samtidigt gör kapitalägare vad de kan för att inte dra sitt strå till den svenska välfärdsstacken.

Det är oanständigt, och ytterligare en viktig bild av det svenska kapitalet i det 21:a århundradet.

Är det några människor som verkar kosta samhället stora pengar, så är det kapitalgömmarna.

Om bloggen

Agneta Berge är nationalekonom och tidigare utredare på LO. Hon skriver gärna om skatter, inkomstfördelning och det mesta som har med arbetsmarknaden att göra. I övrigt gillar hon systerskap och separatism.

Sök på Politism.se