Stäng
blog-header
oktober 23, 2013
Agneta Berge, bloggare
Foto: Annika Af Klercker/SvD/Scanpix

För långt från målet om en jämlik arbetsmarknad

På svensk arbetsmarknad jobbar 54 procent av alla arbetarkvinnor deltid, mot enbart 10 procent av alla tjänstemannamän. I en kvinnodominerad arbetarbransch som detaljhandeln är motsvarande siffror 69 procent och 6 procent. Eller nästan 70 000 arbetarkvinnor mot drygt 1 000 tjänstemannamän.

Diagram 1. Andel som jobbar deltid inom detaljhandeln kvartal 1 2013, uppdelat på klass och kön

Andel deltid inom detaljhandeln

Källa: SCB/AKU, hämtad ur Boman & Berge (2013)

Vi står uppenbarligen mycket långt ifrån målet om en jämlik arbetsmarknad. Och för ett samhälle som vill att kvinnor och män, arbetare och tjänstemän, ska kunna delta på arbetsmarknaden på lika villkor och ha lika möjligheter till frihet och utveckling, är frågan om deltider är central.

Generell barn- och äldreomsorg med hög kvalitet och stor räckvidd är nycklar till en jämlik arbetsmarknad, eftersom de frigör kvinnor från obetalt omsorgsarbete och därmed har särskild betydelse för de ekonomiskt mindre bemedlade som inte kan köpa sig tjänster på egen hand. Men tyvärr upplevs dessa välfärdstjänster inte räcka till idag.

För de närmare 500 000 barn som är inskrivna i barnomsorg i Sverige finns det knappt 5 000 platser i barnomsorg på obekväma arbetstider – trots att många branscher ställer krav på att de anställda ska arbeta kvällar och helger. Bland Handelsanställdas förbunds (Handels) medlemmar inom detaljhandeln som jobbar deltid och som har barn anser 24 procent att förskolans eller fritidsverksamhetens öppettider hindrar dem från att arbeta heltid. Tillgängligheten brister.

Detsamma gäller kvaliteten. Nära hälften av Handels medlemmar inom detaljhandeln som har hemmaboende barn anser att barnomsorgen har blivit sämre de senaste åren.

Diagram 2. Andel av Handels medlemmar inom detaljhandeln med hemmaboende barn som tycker att barnomsorgen har blivit bättre respektive sämre sedan de allmänna valen 2010.

sämre barnomsorg

Källa: Novus/Handels medlemsundersökning september 2013, hämtad ur Boman & Berge (2013).

Samma mönster syns i relation till äldreomsorgen. 44 procent av Handelsanställdas förbunds medlemmar inom detaljhandeln som har äldre anhörig i behov av hjälp och stöd i vardagen är missnöjda med äldreomsorgen, och 66 procent anser att den har blivit sämre de senaste åren.

Diagram 3. Andel av Handels medlemmar inom detaljhandeln med äldre anhörig i behov av hjälp eller stöd i vardagen som tycker att äldreomsorgen har blivit bättre respektive sämre sedan de allmänna valen 2010.

sämre äldreomsorg

Källa: Novus/Handels medlemsundersökning september 2013, hämtad ur Boman & Berge (2013).

Men de politiska ambitionerna för barn- och äldreomsorgen handlar idag om valfrihet och tilläggstjänster som individen ska finansiera ur egen ficka, istället för högre kvalitet och större räckvidd.

Det är dock viktigt att poängtera att även om de politiska ambitionerna ändras, och vi får utbyggda välfärdstjänster av hög kvalitet, så kommer många inom detaljhandeln fortfarande inte att jobba heltid – eftersom frågan om arbetstiderna i många fall är en norm- och arbetsgivarfråga.

För vissa kommer mycket riktigt bättre välfärd att vara ett tillräckligt villkor för att kunna jobba heltid, men inte för de flesta. För dessa är bättre välfärd dock ett nödvändigt villkor. Utan höjda politiska ambitioner för barn- och äldreomsorg, och därmed för det jämlika arbets- och familjelivet, kommer inte en heltidsnorm för alla, över hela arbetsmarknaden, att vara en möjlighet.

————————————

Fler siffror och fördjupade resonemang återfinns i rapporten ”Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad” som Handels släppte idag, skriven av Josefine Boman och undertecknad.

Om bloggen

Agneta Berge är nationalekonom och tidigare utredare på LO. Hon skriver gärna om skatter, inkomstfördelning och det mesta som har med arbetsmarknaden att göra. I övrigt gillar hon systerskap och separatism.

Sök på Politism.se