Stäng
blog-header
oktober 31, 2013
Agneta Berge, bloggare
Foto: Fredrik Sandberg/TT

En skola för vissa blir en sämre skola för alla

Modellen för den svenska skolan är marknadsorienterad i betydande utsträckning, i och med bland annat fria skolval; konkurrens mellan skolor; och skolor med vinstintresse.

Då finansieringsmodellen av skolan är skolpengen är skolans intäkter beroende av antalet elever på skolan. Det blir då naturligt att vinstdrivande skolor konkurrerar om just antalet elever, för att maximera sina intäkter. Det blir också naturligt att vinstdrivande skolor konkurrerar om elevgrupper med relativt små resursbehov, för att minimera sina kostnader. Trots att det är olagligt att välja och välja bort elever.

Eftersom skolbyggnaden rymmer ett begränsat antal elever och eftersom att bygga ut (om möjligt) inte är gratis, är skolor fysiskt begränsade i hur många elever de kan ta in. Det förstärker vinstdrivande skolors anledning att konkurrera om elevgrupper med relativt små resursbehov.

För den som såg onsdagens Uppdrag Granskning blev det uppenbart att det inte bara är teoretiskt logiskt att vinstdrivande skolor anstränger sig för att få de mindre resurskrävande eleverna, utan att detta är en realitet i den svenska skolan. Det innebär att alla inte har lika tillgång till den svenska skolan. Att valfrihet i skolans värld inte är för alla, utan för många istället handlar om ett fritt ”önskemål” om vilka köer du ska placera ditt barn i, och om att elevernas fria skolval ibland istället är skolornas fria elevval.

Om bloggen

Agneta Berge är nationalekonom och tidigare utredare på LO. Hon skriver gärna om skatter, inkomstfördelning och det mesta som har med arbetsmarknaden att göra. I övrigt gillar hon systerskap och separatism.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se