Stäng
blog-header
juni 4, 2017
Elisabeth Lindberg, redaktör
Nationalekonomi, pengar, grekisk kris, börsen, it's all the same. Eller? Foto: Pontus Lundahl/TT

Är ekonomi alltid ideologi?

Ekonomi, eller snarare nationalekonomi anklagas ofta för att vara ett ideologiskt ämne. Ändå har vänstern länge lämnat spelplanen fri för högern att göra ideologi av ekonomin. Men är ekonomi alltid ideologiskt?

De senaste 30 åren har näringslivstankesmedjor som Timbro och forskningsinstitut som Ratio gjort livet surt för vänstern och socialdemokratin. De är dock värda en eloge. Ingenstans har väl ekonomisk forskning som i sig inte är särskilt ideologisk plockats upp och gjorts om till vetenskapliga bevis för att högerpolitik är vida överlägsen vänsterpolitik.

När ett gäng socialdemokratiska ekonomer släppte boken ”Nationalekonomi för vänstern” för ett antal år sedan försökte de övertyga alla skeptiker om att nationalekonomi visst går att tolka på ett progressivt sätt. Det är rätt skrämmande att vänstern ens ska behöva övertygas om det.

Men vänstern och socialdemokratin har samtidigt sig själva att skylla. LO stod tidigare bakom ett eget ekonomiskt forskningsinstitut som lades ner i början av 1990-talet. De flesta vänstertankesmedjor är relativt nya skapelser. Hade högern verkligen fått lika stort genomslag för sin ideologiska revolution om inte vänstern lämnat stolarna tomma? Nej, antagligen inte. Hade nationalekonomi därmed blivit högerstämplat av vänstern? Absolut inte.

Vänsterns rädsla för ekonomiämnet kan vara årtiondets största ironi. Rörelser som i grunden utgår från att materiella förutsättningar som ägande, produktion och fördelning av resurser skapar samhällets maktstrukturer har lämnat ett av sina viktigaste analysverktyg på sophögen. Det borde få varje vänsterengagerad person att snabbt gripa tag i närmaste grundbok i nationalekonomi.

Samhällsforskning handlar ofta om att foga en pusselbit till ett enormt pussel över mänskligheten. Som pussel är den inte bunden av värderingar. Däremot har forskaren ofta en förförståelse för hur världen ser ut som färgar vilka frågor och problem som hen intresserar sig för. Omgivningen omkring forskaren har också ofta starka åsikter om hur samhället borde se ut och ser forskarens resultat genom sina olika glasögon. Det är här ideologin kommer in.

Politik borde alltid vara ideologisk. Men under ett par decennier har framför allt den ekonomiska politiken avpolitiserats till att bli någon sorts fejkad vetenskap. Detta har retat gallfeber på alla som står till vänster om Socialdemokraternas högerfalang. Försöken att få ekonomin att bli ideologisk handlar mycket om att göra den ekonomiska politiken mer politisk. Så att den så småningom går att förändra.

Vänsterns underläge i ekonomiämnet handlar alltså dels om beröringsskräck för nationalekonomi som vetenskap och dels om en vilja att politisera den ekonomiska politiken. Men i stället för att börja i änden att politisera politiken borde vänstern sätta sig in i vad ekonomisk teori och empiri faktiskt säger. Det finns mycket där att göra politik av. Inte minst i den stora ojämlikhetsforskningen. Det skulle också stärka vänsterns ekonomiska argument.

Nej, ekonomi är inte alltid ideologisk. Men vänsterns ideologiska intressen skulle tjäna på att bli mer ekonomiska.

Om bloggen

50 nyanser av pengar är en blogg om ekonomi och politik. Skriver gör Elisabeth Lindberg.  

Sök på Politism.se